Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Roger Magnusson
 • Mätningsingenjör
 • Tfn:
 • Mobil: +46702327298
 • E-post: roger.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Utstakning – var ska byggnaden stå?

Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. För att en byggnad ska placeras på rätt plats på tomten kan den behöva utstakas. Utstakning betyder att en behörig mättekniker markerar på marken var byggnaden ska stå. Byggnaden måste utformas så att den stämmer överens med bygglovet.

När behövs utstakning och lägeskontroll?

Det är kommunens miljö- och byggkontor som, utifrån plan- och bygglagen (PBL), avgör om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs av behörig mättekniker framgår det i protokollet från det tekniska samrådet.

Normalt sett krävs alltid utstakning före byggstart och lägeskontroll inför slutsamråd vid nybyggnad inom detaljplanelagt område. Nybyggnadskartan som fastställts i bygglovet är den handling som mätteknikern utgår ifrån.

Byggherren är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på den plats som lovet eller startbeskedet anger. Den kontrollansvarige ska se till att gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vem utför utstakning och lägeskontroll?

Utstakning kan göras antingen av tekniska avdelningen eller av någon annan som byggherren anger. Det är miljö- och byggkontoret som avgör om byggherrens föreslagna person har tillräcklig kompetens. Detta gås igenom på det tekniska samrådet som hålls före byggstart.

Det finns två olika metoder av utstakning, grov- och finutstakning. Tekniska avdelningen utför endast grovutstakning där byggnadens hörn markeras med exempelvis stakkäppar och en höjdfixpunkt markeras.

Vid lägeskontroll kontrolleras att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe samt att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Vad kostar det?

Vid husutstakning utförd av tekniska avdelningen debiteras kostnaden enligt plan- och bygglovstaxan (PBL-taxan). Avgiften tas ut på samtliga bygglov där det krävs utstakning och debiteras i samband med bygglovsavgiften.

Nedan kan du se några prisexempel på kostnad för grovutstakning. Har du några frågor kring taxan hittar du kontaktuppgifter längst upp på sidan.


Grovutstakning

Byggnadstyp

Kostnad

Huvudbyggnad


1-199 kvm

4284 kr

200-499 kvm

4998 kr

500-999 kvm

5712 krKomplementbyggnad


15-199 kvm

1666 krTillbyggnad


15-199 kvm

1190 kr

200-1000 kvm

2380 kr


Lägeskontroll

Byggnadstyp

Kostnad

Huvudbyggnad


50-199 kvm

3570 kr

200-499 kvm

4284 kr

500-999 kvm

5236 krKomplementbyggnad


50-199 kvm

1904 krTillbyggnad


50-199 kvm

1904 kr

200-1000 kvm

3808 kr


Hur beställer du?

Om du vill beställa utstakning av Torsby kommun behöver du vara ute i god före byggstart då tekniska avdelningen utför utstakning och lägeskontroll i mån av tid. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan längst upp på sidan.

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: