Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Backman
 • Byggnadsinspektör
 • Tfn: +4656016048
 • Mobil: +46702427017
 • E-post: andreas.backman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Karin Wendel
 • Byggnadsinspektör
 • Tfn: +4656016058
 • Mobil: +46702976058
 • E-post: karin.ekbro-wendel@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ovårdade tomter

Fastighetsägaren har ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgårdar och byggnader.

När räknas en tomt eller fastighet som ovårdad? Det finns ingen tydlig eller mätbar gräns, men det finns vissa riktlinjer som vi går efter när vi bedömer om en fastighet är ovårdad eller inte.

Om en anmälan om ovårdad tomt kommer in till miljö- och byggkontoret gör miljöinspektör och byggnadsinspektör ofta besök på platsen tillsammans för att avgöra hur vi ska gå vidare med ärendet. Några saker som vi bedömer är:

Växtlighet som maskrosor och oklippt gräsmatta räknas oftast inte som ovårdad tomt.
Om byggnaden förfaller eller om tomten är dåligt skött och fylld med diverse föremål (upplag) kan den bedömas som ovårdad.
Om det som förvaras på tomten drar till sig skadedjur behöver det ofta åtgärdas
Om saker som finns på tomten utgör en betydande olägenhet (fara för människor eller miljö) så kan det leda till att du som fastighetsägare måste städa upp.
Vad händer om jag inte gör det som åläggs mig?

Om miljö- bygg- och räddningsnämnden har beslutat att förelägga dig som fastighetsägare att städa på tomten innan ett visst datum, och du ändå inte gör det, kan en straffavgift dömas ut. Straffavgiften kan vara ett så kallat vite eller en byggsanktionsavgift, beroende på vad på tomten som ansetts som ovårdat eller olagligt. Beloppet kan bli mycket högt om man inte gör det som nämnden bestämt att man ska göra, och man kan inte betala för att slippa städa.

Däremot så behöver du inte betala någon straffavgift om du i rätt tid gjort det du ålagts att göra.

Vill du veta mer om bedömningen kring ovårdade tomter är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Kontaktuppgifter finner du lite högre upp under kontakt.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: