Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Den ska även ligga i närheten av bostadshuset för att räknas som en komplementbyggnad.

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage, ett förråd, en gäststuga eller ett växthus. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementbyggnader kräver bygglov (dock ej friggebodar) inom detaljplanelagt område, områden som omfattas av områdesbestämmelser eller inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Inom planlagda områden är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Även placeringen på tomten styrs av detaljplanen.

Bor du utanför planlagt område får du bygga komplementbyggnader utan bygglov, med vissa begränsningar. Detta gäller för en- och två bostadshus. De måste dock byggas nära bostadshuset (inom max ca 30-40 m) och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Du får bygga närmare gränsen om din granne ger sitt medgivande.

För mer information om vad som gäller för just din fastighet, kontakta byggkontoret så hjälper vi dig.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: