Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

En- och tvåbostadshus

Det gäller lite olika regler beroende på vilken typ av byggnad du bor i. Generella bestämmelser för undantag om bygglovsplikt finns för en- och tvåbostadshus.

Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser. Du får utan bygglov

 • Färga om fasaden, byta fasadbeklädnad och byta taktäckningsmaterial om inte åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 • uppföra skärmtak med högst 15 m² takyta över uteplatser, balkonger och entréer. Den sammanlagda ytan på skärmtaken får inte vara större än 15 m². Skärmtaken får inte heller placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Vill du placera skärmtaket närmare en fastighetsgräns än 4,5 meter måste din granne gå med på detta, annars krävs det bygglov.
 • bygga komplementbyggnader med sammanlagt högst 15 m² byggnadsarea och högst 3,0 meter till taknock. Du får inte bygga närmare tomtgräns mot grannfastigheten än 4,5 meter utan grannens godkännande. Byggnaderna får inte heller ligga närmare tomtgränsen mot gatan än 4,5 meter.
 • bygga skyddade uteplatser med mur eller plank inom 3,6 meter ut från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte heller placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vill du placera det närmare än så måste din granne gå med på detta, annars krävs det bygglov.


OBS! Bestämmelserna om bygglovsfrihet gäller bara för en- och tvåbostadshus.

Flerfamiljshus, verksamheter, industrier, eller liknande omfattas inte av dessa lättnader, här gäller bygglovsplikt för de flesta projekt.

Särskilda bestämmelser på landsbygden

Om din fastighet ligger utanför planlagt område eller utanför område med sammanhållen bebyggelse krävs inte heller bygglov i vissa fall. Detta gäller för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Vad och hur mycket du får bygga utan bygglov beror bland annat på vad som är byggt tidigare, och när det är byggt.

För att vi ska kunna säga vad som gäller för just dig och din fastighet ber vi dig kontakta byggkontoret för mer information.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: