Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som kan påverka vår hälsa och miljö.

Kemikalier finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier kan vara farliga för människor och miljön. Därför behövs kunskap om hur de ska hanteras.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den myndighet som hanterar kemikalier i Sverige. På deras hemsida finner du svar på många frågor gällande kemikalier och hanteringen av kemiska produkter.

Företagare

Som företagare är du skyldig att känna till riskerna med de kemikalier som hanteras i verksamheten. Detta omfattas av Reach-förordningen som är EU:s kemikalielagstiftning.

Farligt avfall

Tänk på att inte hälla kemikalier och mediciner i avloppet eller slänga rester av kemiska produkter som hushållsavfall. Dessa betraktas som farligt avfall och ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Miljömärkning

Miljömärkningen hjälper dig att hitta de produkter som påverkar miljön minst.

Varningsmärkning av kemikalier

Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler och försedda med kännbar varningsmärkning samt barnskyddande förslutning.
För att spill inte ska nå mark, ytvatten eller avloppsystem är det viktigt att kemikalierna förvaras på ett bra sätt.

Här kan du läsa mer om

Bekämpningsmedel

Bilen och kemikalier

Cisterner

Kemikalier i hushållet

Köldmedier


Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: