Torsby kommun
Torsby kommun

Riva, rivningslov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs normalt rivningslov från miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Du ska även upprätta en rivningsplan som säkerställer att rivningen sker säkert och att materialet tas omhand.

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader, eller bara del av byggnad, om inte detaljplanen anger andra bestämmelser.

Om man vill riva en byggnad, eller del av byggnad, inom område som omfattas av områdesbestämmelser kan du behöva söka rivningslov. Miljö- och byggkontoret vet vad som gäller för just ditt område.

Normalt krävs inte rivningslov för byggnader som uppförts utan bygglov. Du kan däremot ändå behöva lämna in en anmälan om byggnaden innehåller miljöfarligt byggmaterial eller om rivningsarbetet riskerar att skada omkringliggande byggnader eller naturmiljö. Tillsammans med anmälan ska du även lämna in en rivningsplan där du anger hur rivningen ska utföras och hur du kommer att ta hand om byggmaterialet.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Karin Ekbro-Wendel
 • byggnadsinspektör
 • Tfn: 0560-160 58
 • Mobil: 070-297 60 58
 • E-post: karin.ekbro-wendel@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen