Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Hedin
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016076
 • Mobil: +46703186076
 • E-post: maria.hedin@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Strandskydd

Runt alla sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser, dessa regleras i miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att ge människor tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom syftar bestämmelserna till att skydda djur och växter.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i ut i vattnet, men det kan vara utökat upp till 300 meter. Följande åtgärder omfattas av strandskyddsbestämmelserna:

 • om du ska bygga nytt, eller om du vill ändra användningen av befintliga byggnader
 • om du vill gräva eller förbereda för byggnationer
 • om du vill utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten
 • om man vill utföra ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter, exempelvis trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar pirar m.m.


Det finns ändå möjligheter att få bygga eller utföra andra åtgärder, inom strandskyddat område, men det krävs då dispens. Strandskyddsdispens söks hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om åtgärden även kräver bygglov söks dispensen tillsammans med ansökan om bygglov eller tillsammans med ansökan om förhandsbesked.

För att få en dispens beviljad krävs att ansökan uppfyller vissa krav. I lagstiftningen anges några så kallade "särskilda skäl", om ansökan uppfyller en eller flera av dessa kan dispens beviljas.

Innehållsansvarig: Maria Hedin
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: