Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Mur och plank

Vill du bygga staket, mur eller ett plank på din tomt? Då kan det krävas bygglov.

Enligt plan- och bygglagen kan det krävas bygglov för att bygga plank, murar eller staket. När det gäller vid vilken höjd ett staket, mur eller plank kräver bygglov, gör miljö-, och bygg- och räddningsnämnden följande tolkning av plan- och bygglagen:

 • Staket eller stängsel som är helt genomsiktliga kräver inte bygglov, typ Gunnebo, oavsett höjd.
 • Staket som är högst 1,1 meter från marken kräver inte bygglov. (vid högre staket än 1,1 m bör du rådfråga byggkontoret).
 • Staket där genomsiktligheten är mer än 50 % räknas som just staket och kräver därmed inte bygglov. Om genomsiktligheten är mindre än 50 % räknas det som plank, och plank kräver bygglov om det är högre än ca 0,5 m, rådfråga gärna byggkontoret.
 • Murar som är högre än ca 0,5 m kräver oftast bygglov, rådfråga gärna byggkontoret.


Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst vara 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar.

Läs mer om vad som gäller för plank runt uteplatser på sidan Altan, uteplats, pool och skärmtak.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: