Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Att anlägga ställplatser för husbilar

Många besöker Torsby kommun med husbil och det finns en efterfrågan på ställplatser. Det är viktigt att du som vill ordna en sådan parkering vet vad som krävs.

Miljö- och byggkontoret har sammanfattat några punkter för att du som vill anlägga en ställplats ska få information om vad man ska tänka på, och vilka tillstånd som du behöver söka. Att anlägga ställplatser för husbilar i natursköna områden är attraktivt, och oftast är det intressant i områden som ligger vid sjöar, vattendrag eller andra ställen där det är populärt att vistas.

Bygglov

Enklare ställplatser för husbil ingår i begreppet ”parkering”. Parkeringar, även korttidsparkeringar, för allmänt ändamål är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen och därför behöver du söka bygglov. Bygglov behövs oavsett antal platser.

Beroende på hur många platser du ska iordningställa, kan det också komma följdkrav på exempelvis avfallshantering för att området ska fungera på ett bra sätt. Det är ofta omfattningen som avgör detta.

Krav på toalett eller servicebyggnad bedömer vi inte hör till enklare parkeringar för korttidsbruk, och därför ställs heller inte krav på detta. Om tanken är att det ska finnas ytterligare service än vad som kan förväntas av en vanlig parkering, räknas det istället som camping och då ska bygglov sökas för just camping. Prövningen för camping är mer omfattande än för en parkering. Ta gärna kontakt med bygglovsavdelningen innan du skickar in din ansökan.

Strandskyddat område

Inom strandskyddat område (just nu 100 m från alla sjöar om vattendrag) är det viktigt att tänka på att marken ska hållas fullt tillgänglig för allmänheten, och att du inte rör känslig mark nära vattnet eller gör åtgärder i vattnet. Strandskyddet gäller även lika långt ut i vattnet.

Avfallshantering

I bygglovet bedöms, beroende på parkeringens omfattning, om det bör krävas sopkärl för hushållssopor som töms regelbundet. Kontakta kommunens tekniska avdelning för att beställa och få råd om vilket avfallskärl som blir lämpligt för den aktuella parkeringen.

Skyltning

Att sätta upp skyltar på landsbygden, utanför planlagt område, kräver inte bygglov. Tillstånd kan dock krävas från till exempel Trafikverket om skylten ska placeras nära en större väg. Tänk också på att tillfråga markägaren om en skylt placeras på någon annans mark än din egen. Skyltar får inte vara störande för trafik och budskapet ska vara lätt att uppfatta. Placeringen får heller inte skymma sikten vid till exempel en korsning.

Prissättning

Om eller hur avgift tas ut är inget som kommunen reglerar, det är upp till dig som har hand om parkeringsplatsen.

Information till gästerna

Det är viktigt att gästerna blir informerade vad som gäller inom området för ställplatsen och att det finns telefonnummer till ansvarig om det exempelvis är nedskräpat. En rekommendation är också att informationen finns på flera språk.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor

Miljö- och byggkontoret

E-post: mbr@torsby.se
Telefonnummer till bygglovshandläggare: 0560-160 48, eller 0560-160 58

Tekniska avdelningen

E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
Telefonnummer till renhållningschef: 0560-160 32

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: