Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Marklov

Det krävs marklov om du vill schakta eller fylla ut så att höjdläget för tomter eller allmän platsmark ändras avsevärt. Marklov gäller endast för områden inom detaljplan.

Inom område som omfattas av detaljplan kan marklov krävas för flera olika åtgärder som kan påverka området avsevärt (ca 0,5 m höjdskillnad). Dessa är:

 • Schaktning
 • Fyllning
 • Trädfällning
 • Skogsplantering


Då det gäller trädfällning och skogsplantering behövs marklov endast inom de områden som kommunen bestämt. Ta kontakt med miljö- och byggkontoret om du vill göra någon av ovanstående åtgärder då du misstänker att marklov kan krävas.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: