Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Maria Henriksson
 • GIS-ingenjör
 • Tfn: +4656016009
 • Mobil: +46732712165
 • E-post: maria.henriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

När behöver du en nybyggnadskarta?

Som regel behöver du en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. Din bygglovshandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta eller inte.

Vad innehåller kartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder och höjd på färdig gata vid fastighetsgräns. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas. Inmätningar görs på befintlig marknivå vid inmätningstillfället.

Nybyggnadskartan kan även innehålla information om detaljplanebestämmelser och kommunal VA-anslutning. Skillnaden mellan fullständig nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta är om teknisk information som VA-anslutning och/eller digital detaljplaneinformation saknas.

Om du vill ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet behöver det beställas, mer information om VA-anslutning.

Hur levereras kartan?

Nybyggnadskartan levereras i dwg- och pdf-format, vanligtvis i skala 1:400. Kartan levereras i normalfall inom 3 veckor från inkommen beställning. Under semesterperioden kan leveransen ta längre tid.

Vad kostar det?

Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt plan- och bygglovstaxa som är antagen av kommunfullmäktig 2011-05-31. Taxan baseras på gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år. Kostnaden för nybyggnadskarta i samband med bygglovsansökan är inte momspliktigt.


Fullständig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Enbostadshus, oavsett fastighetsarea

8 595 kronor

6 303 kronor

Övrig byggnation, fastighetens area (m²)< 1 999 m²

8 595 kronor

6 303 kronor

2 000 – 4 999 m²

14 325 kronor

8 595 kronor

5 000 – 9 999 m²

20 055 kronor

11 460 kronor

10 000 – 15 000 m²

25 785 kronor

14 325 kronor

>15 000 m²

Tidsersättning

Tidsersättning
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkarteområdet

Tidsersättning

Tidsersättning

Komplettering av nybyggnadskarta

Tidsersättning

Tidsersättning

Förhandskopia alt. preliminär nybyggnadskarta

Tidsersättning

Tidsersättning
Tidsersättning (timtaxa) 1100 krHur beställer jag?

Kartan beställer du via e-tjänst eller blankett, se länkar nedan.

E-tjänsten kräver e-legitimation.

Enklare kartunderlag för projektering

Om du vill ha en enklare karta över din fastighet för projektering och tillbyggnation kan du till exempel använda Lantmäteriets karttjänst Min karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan skriva ut en karta i pdf-format.

En tomtkarta i pdf-format är gratis. Vill du även ha tomtkartan i dwg-format tas en handläggningsavgift ut enligt gällande timtaxa. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2023-12-11. Kostnaden för tomtkarta i digitalt format är momspliktig.

Hur beställer jag en tomkarta?

Om du vill ha hjälp med utskrift av en tomtkarta kan du kontakta kommunens GIS-avdelning. Kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan under "Kontakt".

En tomtkarta i dwg-format beställer du via en blankett, se länk nedan.

Timpris för GIS- och mätningsarbete

Timkostnad, exklusive moms

Timkostnad, inklusive moms

1298,83 kronor

1623,54 kronor

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: