Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Maria Henriksson
 • GIS-ingenjör
 • Tfn: +4656016009
 • Mobil: +46732712165
 • E-post: maria.henriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används vid projektering och som kartunderlag till situationsplan vid bygglovsansökan.

När behöver du en nybyggnadskarta?

Som regel behöver du en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. Din bygglovshandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta eller inte.

Vad innehåller kartan?

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, höjd på färdig gata vid fastighetsgräns. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas. Inmätningar görs på befintlig marknivå vid inmätningstillfället.

Om du vill ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet behöver det beställas, mer information om VA-anslutning.

Hur levereras kartan?

Nybyggnadskartan levereras i dwg- och pdf-format, vanligtvis i skala 1:400. Kartan levereras i normalfall inom 3 veckor från inkommen beställning. Under semesterperioden kan leveransen ta längre tid.

Vad kostar det?

Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt plan- och bygglovstaxa som är antagen av kommunfullmäktig 2011-05-31. Taxan baseras på gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år.Fullständig nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Enbostadshus, oavsett fastighetsarea

7 095 kronor

5 203 kronor

Övrig byggnation,

fastighetens area (m²)– 1 999 m²

7 095 kronor

5 203 kronor

2 000 – 4 999 m²

11 825 kronor

7 095 kronor

5 000 – 9 999 m²

16 555 kronor

9 460 kronor

10 000 – 15 000 m²

21 285 kronor

11 825 kronor

>15 000 m²

Tidsersättning

Tidsersättning


Hur beställer jag?

Din bygglovshandläggare kan svara på om du behöver en nybyggnadskarta för din byggnation.

Kartan beställer du via e-tjänst eller blankett, se nedan

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen