Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Samhällsutveckling och ledig mark

Här hittar du information om den fysiska planeringen i Torsby kommun, pågående bygg-och utvecklingsprojekt men även ledig mark för etablering av bostäder, verksamheter med mera.

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men vägledande för efterkommande processer, så som bygglov och detaljplanering. Vid behov kan tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen tas fram. Läs mer om kommunens översiktsplaner här.

Detaljplanering och områdesbestämmelser

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser. Detaljplanerna och områdebestämmelserna är juridiskt bindande.

När kommunen tar fram en detaljplaner och områdebestämmelser görs det enligt en lagreglerad process med syfte att säkra insyn för berörda, att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Här kan du ta del av pågående planer i Torsby kommun

Aktuella byggprojekt

Efter planeringsstadiet är det dags att förverkliga tänkta projekt. Här kan du ta del av aktuella kommunala byggprojekt i Torsby.

Är du intresserad av att bygga i Torsby kommun?

Torsby kommun har ledig mark för bland annat bostäder och handel.

Här kan kan du ta del av ledig mark för bostäder

Här kan du ta del av ledig mark för verksamheter

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: