Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Backman
 • Byggnadsinspektör
 • Tfn: +4656016048
 • Mobil: +46702427017
 • E-post: andreas.backman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Karin Wendel
 • Byggnadsinspektör
 • Tfn: +4656016058
 • Mobil: +46702976058
 • E-post: karin.ekbro-wendel@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Har du tänkt bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov om du håller dig till vissa mått.

Altan

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än ca 1 meter över marken. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett "rum" under, exempelvis ett förråd eller garage. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.  Kontakta byggkontoret om du är det minsta osäker på om du behöver bygglov eller inte.

Tänk på att visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och upplevs negativt.

Bygga en skyddad uteplats

Mur eller plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från mark. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

OBS! Om du vill glasa in en uteplats räknas det som en tillbyggnad och kräver därför bygglov.

Pool

Om du vill bygga en pool behöver du oftast inte söka bygglov. Om den exempelvis ska vara upphöjd kan den räknas som ett plank och kan därför kräva bygglov eller marklov. Du kan även behöva söka bygglov om du vill sätta upp ett plank runt poolen.

Vi vill gärna att du kontaktar byggkontoret om du vill bygga en pool och är osäker på vad som gäller för just ditt bygge. Om du ska ha tak över poolen så kan det krävas bygglov för taket.

Tänk även på drunkningsrisken och hur poolskydd ska utformas. Mer om detta kan du läsa på Boverket.se.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus. Takens sammanlagda yta får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Avstånd från skärmtak till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger annars bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis friggebod, attefallshus eller skärmtak, närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Mot gata, väg eller allmän plats krävs dock alltid bygglov om åtgärden ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om din granne inte ger sitt medgivande måste du också söka bygglov. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Åtgärderna ovan avser de som Boverket undantagit från bygglovsplikt för en- och tvåbostadshus. Låga altaner utan tak, anses inte vara en tillbyggnad eller nybyggnad och behöver inget bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten och ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande. Läs gärna mer på Boverkets hemsida för mer information.

Det finns undantag

För byggnader eller inom miljöer som bedöms som kulturhistoriskt intressanta kan du behöva söka bygglov ändå, även om den åtgärd du vill göra normalt inte kräver bygglov. Är du det minsta osäker, kontakta byggkontoret så hjälper vi dig att bedöma detta.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Kontakta byggkontoret så får du veta vad som gäller för just din tomt eller inom ditt område. Du finner kontaktuppgifterna under kontakt lite högre upp på sidan.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: