Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Backman
 • Byggnadsinspektör
 • Tfn: +4656016048
 • Mobil: +46702427017
 • E-post: andreas.backman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Karin Wendel
 • Byggnadsinspektör
 • Tfn: +4656016058
 • Mobil: +46702976058
 • E-post: karin.ekbro-wendel@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Friggebod, attefallshus

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Den måste byggas i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus för att den ska räknas som just friggebod.

Friggebod

Friggebod är en typ av komplementbyggnad som får uppföras utan bygglov, samma regler gäller i hela landet.

För att det ska få kallas friggebod krävs det att du först och främst har ett en- eller tvåbostadshus, alltså ett bostadshus eller fritidshus med högst 2 bostäder/lägenheter i. Reglerna gäller för alla, oavsett om du bor inom tätbebyggt område eller på landsbygden. Friggeboden ska placeras inom ca 30-40 m från huvudbyggnaden för att den ska räknas som en komplementbyggnad.

Byggnaderna kan bestå av ett eller flera hus vars sammanlagda byggnadsarea inte får vara större än 15 kvadratmeter. Taknockshöjden får inte vara högre än 3 meter.

Du får inte bygga en friggebod närmare tomtgränsen är 4,5 meter. Om din granne samtycker får du placera byggnaderna närmare, vi rekommenderar alltid att man får skriftligt intyg från grannen om byggnaden vill placeras närmare gränsen än 4,5 m. Friggebodar får dock inte byggas närmare tomtgräns mot gata än 4,5 meter. I övrigt behöver man inte rätta sig efter bestämmelserna i en detaljplan när det gäller just friggebodar.

OBS! Om din fastighet ligger i närheten av en kyrka eller i närheten av en kulturhistoriskt värdefull miljö kan det ändå krävas bygglov. Kontakta byggkontoret om du är osäker.

Tänk också på att försöka placera friggeboden med hänsyn till grannar, även om du inte kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggkontoret och få ett startbesked.

Attefallshuset ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du vill placera attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får miljö,- bygg- och räddningsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov


Kontakta någon av byggkontorets handläggare om du vill veta mer om Attefallshus. Du finner kontaktuppgifterna under kontakt lite högre upp på sidan.

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: