Torsby kommun
Torsby kommun

Gamla Bergsängsbacken mot Frykenskolan avstängd för biltrafik.

Måndag 8/4 stängs gamla Bergsängsbacken mot Frykenskolan. Vägen kommer permanent stängas för biltrafik och kommer ersättas med en gång- och cykelväg. Arbetet beräknas färdigställas under september.

Uppdatering 14/6

Tekniska har terrasserat GC-vägen men på grund av fuktiga massor valt att pausa projektet i några veckor så massorna stabiliserar sig. Vecka 25 återstartas projektet och terrassen färdigställs för uppbyggnad. Under semesterperioden kommer uppbyggnad ske och ökad lastbilsflöde kommer ske i området. Projektet beräknas vara färdigt september.

------

Från och med måndag 8 april stängs gamla Bergsängsbacken mot Frykenskolan. Vägen kommer permanent stängas för biltrafik och kommer ersättas med en gång- och cykelväg. Arbetet beräknas vara färdig vecka 21-22.

Innehållsansvarig: Rickard Hansson-Böe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: