Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Peter Bergström
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016125
 • Mobil:
 • E-post: peter.bergstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Översvämning - att tänka på

Här finner du information om hur du som fastighetsägare kan förbereda dig inför en översvämning, och vad du kan göra under och efter.

Innan en översvämning

Genom att veta hur du ska agera vid en översvämning underlättar du både för dig själv och för beredskapspersonalen. Nedan följer råd om hur man bör agera vid en översvämning.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet. Om du bor i ett område med översvämningsrisk bör du se om din fastighet.

Tänk på detta när snön börjar smälta

 • Led bort smältvattnet från huset.
 • Skotta bort snön i nedfarter till källargarage.
 • Frilägg brunnen utanför garagedörren.
 • Förhindra att smält- och regnvatten rinner ner i garagenedfarten.

Tänk på detta vid översvämningsrisk

 • Täta golvbrunnar.
 • Fråga kommunen hur risken för översvämning är där du bor. Detta är extra viktigt om du bor i närheten av vatten.
 • Du kan behöva en barriär som skyddar det som är viktigast.
 • Kontrollera att avloppsbrunnar är snö- och isfria. Rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
 • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Följ väderprognoser där SMHI utfärdar varningar – om du misstänker att det finns risk för översvämning i ditt område.

Mer information och vägledning hittar du på Översvämning - Krisinformation
På MSB:s webbsida finns även en film om att förbereda sitt hus för översvämning Förbered dig för översvämning

Tänk på detta under en översvämning

Lyssna på radio och TV för information. Besök kommunens webbplats: www.torsby.se eller Torsby kommuns facebook-sida. Du kan även söka information på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa 113 13 där du både kan få information om eller lämna uppgifter om en kris.

Gör allt du kan för att skydda din fastighet. Försök att täta golvbrunnar, källarfönster och ventiler. Flytta värdefulla föremål så att de inte vattenskadas. Stäng av strömmen till elektriska apparater - det kan också vara nödvändigt att stänga av huvudströmmen. Rör inga elektriska apparater då du står på blött golv.

Gå inte genom strömmande vatten. Om du måste gå igenom ett översvämmat område ta reda på hur djupt det är innan du går över. Vattenmassorna kan även vara förorenade av spillvatten och kemikalier. Gå inte igenom ett avspärrat område! vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa. Se upp för drivande föremål i vattnet.

Kör inte bil genom ett översvämmat område. Du och ditt fordon kan bli fast i vatten som stiger eller dras med i vattenmassorna. Parkera inte heller fordon nära ett översvämmat område då fordonet kan dras med i vattenmassorna och bli förstört och även göra åverkan på viktig infrastruktur.

Efter en översvämning

När vattnet drar sig tillbaka bör man vara försiktig i områden där översvämningen varit. Hus, vägar, gång- och cykelvägar kan vara underminerade och kan då rasa. Om ditt hus har varit påverkat av vatten kan fundamenten ha blivit skadade och det är en risk att vara i huset.

 • Undersök huset noga för att se om det har blivit skadat.
 • Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet. Vattnet kan ha varit nedsmutsat med spillvatten och kemikalier.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag - om du inte redan gjort det. Dokumentera alla eventuella skador innan reparationer.

Mer information kan du hitta på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Civilförsvarsförbundet.

Innehållsansvarig: Peter Bergström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen