Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Källaröversvämning

De går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning men det finns hel del som både du och kommunen kan göra för att minska riskerna. Här får du exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken.

Avstängningsbar golvbrunn

En golvbrunn som går att stänga av manuellt måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när du släpper ut vatten. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl
 • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar

 • Brunnen måste manövreras manuellt.
 • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

Självstängande golvbrunn

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter bara vattnet att strömma i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare, men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdelar

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en golvbrunn som går att stänga manuellt.

Pumpning

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som löses ut om det blir störningar i pumpens drift.

Fördelar

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Nackdelar

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Att installera en anläggning för pumpning kräver ett ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.
 • Vid ett strömavbrott leds dagvattnet inte bort.

Backventil

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från ledningen i gatan tränger in i källaren genom golvbrunnar och liknande. Se till att inga andra avlopp (exempelvis från toaletter eller duschar) än det som kommer från källarplanet finns uppströms om backventilen. Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn.

Fördelar

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan hållas stängd, till exempel om du är bortrest en längre tid.

Nackdelar

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • För att installera en backventil krävs det ett ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avlopp uppströms om backventilen är blockerade då ventilen är stängd.
 • Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort om backventilen är stängd.

Provisorisk tätning

Om du ska åka bort och väderrapporten visar på kraftig nederbörd kan du göra en provisorisk tätning av golvbrunnarna för att vara på den säkra sidan. Så här gör du provisorisk tätning av en golvbrunn i källaren.

Det här behöver du till provisorisk tätning

 • En bit gummimatta.
 • En bräda som är något längre än avståndet mellan golv och tak.
 • En skiva av trä i kraftig plywood eller annat stabilt material.

Så här gör du

 1. Lägg tätningen över brunnen och se till att den täcker hela området som är försänkt i golvet.
 2. Lägg på plattan.
 3. Ställ brädan på plattan och spänn den mot taket.
 4. Sätt en pappskiva eller en bit spånplatta på brädan för att skydda taket.

  På MSB:s webbsida hittar du en film om att förbereda sitt hus för översvämning.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: