Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Annette Lauritzen
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn: +4656016004
  • Mobil: +46703896004
  • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Så får du information vid kriser, VMA

Vid hanteringen av en olycka eller kris är information viktigt. Beroende på krisens karaktär kommer kommunen att informera eller varna allmänheten. Informationen ges i huvudsak via kommunens webbplats och sociala medier, men vid större olyckor och händelser kan det även skickas ut som viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Webb, sociala medier och telekommunikation

Vid en olycka eller kris kan kommunen behöva lämnat ut information till allmänheten. Denna typ information publiceras på webben (www.torsby.se) och via Facebook (www.facebook.com/torsbykommun). Beroende på händelsens allvarlighetsgrad kan kommunen öppna en särskild upplysningscentral för att samla och ge information till dem som ringer kommunens växel (0560-160 00). Vid längre avbrott i exempelvis telekommunikation kan kommunen att öppna särskilda informations- och trygghetsplatser dit allmänheten kan vända sig.

Nationellt telefonnummer 11313

För att ge eller få information om en allvarlig olycka eller förestående kris kan du ringa det nationella informationsnumret 11313. Där finner du verifierad information, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Exempel på händelser då VMA används är gasutsläpp, stora bränder eller andra stora olyckor. VMA används när myndigheterna behöver nå stora grupper av människor. Meddelandet går främst ut via radio och TV.

Så ska du agera vid VMA

När du tar emot varningen ska du följa instruktionerna noga. De kan bland annat vara:

  • gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster och ventiler och
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anges det när en VMA-situation pågår och sidan hänvisar för mer information vidare till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

I vissa fall kan även sms till alla som befinner sig inom ett geografiskt avgränsat område skickas ut vid VMA. Det är ytterligare ett sätt att varna personer som befinner sig inom området.

Mer information att finna vid VMA

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: