Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Marie Berg
 • Arbetsmarknadschef
 • Tfn: +4656016026
 • Mobil: +46702789135
 • E-post: marie.berg@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter - oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Här kan du läsa om hur vi jobbar i vår kommun för att nyanlända och invandrare ska få möjligheter till arbete och komma in i samhället.

Från och med den 1 mars 2016 blev alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och hjälpa till med boende. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning.

I Torsby är vårt mål att vår kommun ska fri från diskriminering, främlingsrädsla och rasism. Vi ser människor från olika delar av världen som en tillgång där vi kan ta tillvara på olika erfarenheter och kunskaper.

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i mottagandet av flyktingar och nyanlända är att ge stöd och service, vilket bland annat innebär:

 • praktiskt stöd i samband med bosättning
 • initialt försörjningsstöd för den period som uppstår mellan den sista utbetalningen av LMA-ersättning från Migrationsverket till den första utbetalningen av etableringsersättning och tilläggsförmåner från arbetsförmedlingen/ försäkringskassan
 • erbjuda svenskundervisning
 • erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar
 • hjälpa till att komma in i skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • insatser inom det sociala området
 • se till att nyanlända enkelt kommer i kontakt med övrig kommunal verksamhet och service
 • kommunen har ett särskilt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn när det gäller boende, hälsa, utbildning och fritid

Migrationsverkets ansvar för flyktingar och nyanlända

 • Anvisar kommuner nyanlända flyktingar
 • Beslutar om och betalar ut ersättningar till kommuner och landsting
 • Information för andra aktörer, Migrationsverket 

Innehållsansvarig: Marie Berg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: