Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Våld och hot

Upplever du hot eller våld av någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer du känner? Du är inte ensam i din situation. Oavsett om du blivit utsatt för våld eller använder våld i en nära relation kan du få hjälp.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14

Vad innebär våld i nära relationer?

Socialtjänsten arbetar med vuxna samt barn och ungdomar som har blivit utsatta för våld samt vuxna som har använt våld i nära relation. Med våld i nära relation menar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

Tveka inte att kontakta oss på individ- och familjeomsorgen om du upplever våld eller om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.

Genom tillägg i socialtjänstlagen (SoL 5 kap 11 §) bör socialnämnden numera verka för att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet få stöd och hjälp för att förändra sin situation. I sådana ärenden vänder du dig till socialkontorets individ- och familjeomsorg för råd och stöd. Samarbete sker också med kvinnojouren i Torsby.

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: