Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Trygg och säker

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder, samt förbereda sig själv och samhället på kriser av olika slag som kan komma framgent.

I lagen om skydd mot olyckor ligger tyngdpunkten på ha ett väl fungerande olycks- och skadeförebyggande arbete.

Eget ansvar

Lagen utgår från att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom.

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Det är beroende av händelse och framför allt hur din egen förmåga ser ut. Generellt kan man säga att det offentliga får ta ett större ansvar vid svåra kriser än vid händelser med begränsade konsekvenser. Det inebär att det offentliga kommer att behöva prioritera var resurserna behöver läggas.

Det innebär också att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Det är först när du inte klarar av att hantera en händelse som det offentliga ska kunna ge stöd.

Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du som enskild tar ett ansvar som omfattar från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Torsby kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i.

Dinsäkerhet.se

Webbplatsen "Din säkerhet" ger dig mycket bra information om hur du kan agera för att minska risken för olyckor.

Innehållsansvarig: Christina Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen