Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Räddningstjänsten
  • Telefon: 0560-108 35
  • E-post: raddningstjansten@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 100. Räddningstjänsten
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Trygg och säker

Torsby kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i. Målet för detta arbete är att minska antalet olyckor och dess följder.

För att nå målen har kommunen beslutat att arbeta förebyggande bland annat inom dessa områden:

Brandskydd

Brandskyddsarbete utförs av räddningstjänstens personal bland annat genom tillsyn, utbildning och information till allmänhet och företag

Mer information om brandskydd får du på dessa länkar:

Utbildning i brandkunskap och skadeförebyggande arbete

Vilka ubildningar räddningstjänsten erbjuder för både privatpersoner, företag, organisationer, skolelever och kommunanställda.

Krisarbete och beredskap mot samhällsstörningar och extra ordinära händelser

Det är kommunens säkerhetssamordnare i samarbete med räddningstjänsten som ansvarar för detta arbete.

POSOM - för dej som behöver stöd vid olyckor, kriser och katastrofer

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande till drabbade och anhöriga när något allvarligt har hänt.
Mer information om POSOM får du på Räddningstjänstens verksamhet.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)