Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Carina Stolpe
 • vård- och omsorgschef
 • Tfn: +4656016042
 • Mobil: +46761086519
 • E-post: carina.stolpe@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka avgifter och taxor som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av vårdtagaren, räknas fram genom att jämföra inkomsten med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Alla avgifter är baserade på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring. Högsta avgiften är maximerad av maxtaxan till 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2019 är 2 089kr/månad

Avgifter i eget boende 2021

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

365 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 139 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

349 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


365 krLedsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen


Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen
Hemsjukvård, besök

209 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 139 krMatdistribution/lunch

68 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

50 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 339 krRehab/bostadsanpassning, per besök

209 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 139 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

365 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2021

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

71 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 139 krKost, dygn

114 kr

Kost, maxavgift månad

3 433 krAvgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96

Avgifter i särskilt boende 2021

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 373 kr + merkostnad för mat 963 kr - div avdrag 870 kr)

5 466 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 105 krKost, månad

3 433 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 139 krAvgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96

Avgifter i daglig verksamhet 2021

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

68 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 339 krAvgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96

Avgifter inom LSS 2021

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

209 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 139 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 007 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 20 kr, middag 20 kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 70 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 24 kr, lunch 39 kr, middag 39 kr, kvällsmål 24 kr och mellanmål 12 kr


Max 83 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 70 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 83 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

68 krFritidsresor

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2020-12-08 § 96

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen