Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Lena Söderlind
 • Handlägg administrativ
 • Tfn: +4656016184
 • Mobil: +46738418034
 • E-post: lena.soderlind@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Lillemor Ronge
 • Handlägg administrativ
 • Tfn: +4656016163
 • Mobil: +46730639705
 • E-post: lillemor.ronge@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka avgifter och taxor som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av dig som omsorgstagare, räknas fram genom att jämföra din inkomst med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet justeras årligen av regeringen.

Avgiften för omvårdnad baseras på prisbasbeloppet. Högsta omvårdnadsavgift som får tas ut av dig för dig som bor i eget boende eller i äldreboende (särskilt boende) 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2022 är 2 170 kr/månad.

Avgifter i eget boende 2022

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

375 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 170 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

359 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


375 krHemsjukvård, besök

215 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 170 krMatdistribution/lunch

70 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

52 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 379 krRehab/bostadsanpassning, per besök

215 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 170 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

375 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2022

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

72 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 170 krKost, dygn

118 kr

Kost, maxavgift månad

3 529 kr

Avgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter i särskilt boende 2022

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 653 kr + merkostnad för mat 959 kr - div avdrag 910 kr)

5 702 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 105 krKost, månad

3 529 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 170 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter i daglig verksamhet 2022

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

70 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 379 kr

Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Avgifter inom LSS 2022

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

215 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 170 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 048 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 21 kr, middag 201kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 72 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 25 kr, lunch 40 kr, middag 40 kr, kvällsmål 25 kr och mellanmål 12 kr


Max 85 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 72 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 85 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

70 krFritidsresor

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2021-12-14 § 166

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
0
Störningar

Störningar

0
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Till toppen