Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Lena Söderlind
 • Handlägg administrativ
 • Tfn: +4656016184
 • Mobil: +46738418034
 • E-post: lena.soderlind@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka avgifter och taxor som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av dig som omsorgstagare, räknas fram genom att jämföra din inkomst med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet justeras årligen av regeringen.

Avgiften för omvårdnad baseras på prisbasbeloppet. Högsta omvårdnadsavgift som får tas ut av dig för dig som bor i eget boende eller i äldreboende (särskilt boende) 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2023 är 2 359 kr/månad.

Avgifter i eget/ordinärt boende 2024

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

405 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 575 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

389 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


405 krHemsjukvård, besök

232 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 575 krMatdistribution/lunch

76 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

948 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadspris

Rehab/bostadsanpassning, per besök

232 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 575 kr

Läkemedelsautomat, installationsavgift

405 kr

Avgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter i korttidsboende, växelvård 2024

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

86 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 575 krKost, dygn

127 kr

Kost, maxavgift månad

3 817 kr

Avgifterna för insatser i korttidsboende, växelvård är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter i särskilt boende 2024

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 7 062 kr + merkostnad för mat 487 kr - div avdrag 925 kr)

6 624 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 467 krKost, månad

3 817 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 575 kr

Avgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter i daglig verksamhet 2024

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

76 krResor - daglig verksamhet, enkelresa

57 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 435 kr

Avgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Avgifter inom LSS 2024

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

232 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 575 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

1 125 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 13 kr, lunch 23 kr, middag 23 kr, kvällsmål 13 kr och mellanmål 6 kr


Max 78 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 27 kr, lunch 43 kr, middag 43 kr, kvällsmål 27 kr och mellanmål 13 kr


Max 92 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 78 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 92 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

76 krFritidsresor från 7 km

5 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2023-12-12 § 125

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: