Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dödsfall och begravning

Här kan du läsa om kyrklig begravning , borgerlig begravning och om begravningsombud.

Vänd dig till en begravningsbyrå för att få hjälp i samband med dödsfall och begravning. För att få hjälp med bouppteckning kan du vända dig till en jurist.

En begravning kan ske på två olika sätt:

 • Kyrklig begravning med en kyrklig begravningsförrättare
 • Borgerlig begravning med en borgerlig begravningsförrättare.

Kyrklig begravning

Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni.
Här kan du läsa mer om kyrklig begravning:

Borgerlig begravning

Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till en begravningsceremoni. Det har däremot inte den som inte är medlem i Svenska kyrkan. För att det i sådana fall ska bli en begravningsceremoni får man anlita någon som begravningsförrättare. Om man vill kan till exempel en anhörig förrätta begravningen. Annars förmedlas begravningsförrättare via begravningsbyråerna eller kommunen.

Vid borgerlig begravning kan du utforma ceremonin som du själv önskar. Du kan själv välja vem som ska vara begravningsförrättare. Begravningen kan ske i begravningskapell eller på annan plats.

Begravningsombud

För att övervaka att kyrkan inte använder pengarna från begravningsavgiften till något annat än begravningsverksamhet utser länsstyrelsen begravningsombud som hjälper dem som är med i andra samfund, tillhör andra religioner eller inte är troende.

Om du har synpunkter på hur Svenska kyrkan sköter begravningar för personer som inte är medlemmar kan du ta hjälp av kommunens begravningsombud.

Svenska kyrkan har som uppdrag att sköta begravningar för alla invånare, oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Därför tar de ut begravningsavgift av alla medborgare.

Torsby kommuns begravningsombud

Henrik Lindblom
tfn: 070-543 71 63
e-post: henrik.lindblom@karlstad.se

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: