Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ansvarsfördelning vid översvämning

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Här hittar du information hur vad som är ditt ansvar som fastighetsägare och vad som är kommunens ansvar.

Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar. Genom olika förebyggande åtgärder kan du minska risken och begränsa skadorna på din fastighet.

Skulle vi drabbas av en allvarlig översvämning prioriteras viktiga samhällsfunktioner som till exempel kommunikationer, vård och omsorg, el- och vattenförsörjning samt IT-miljö. Hur vi prioriteringen ser ut beror på den aktuella situationen.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Försäkringsbolagen talar om begreppet räddningsplikt, som innebär att försäkringstagaren måste agera och efter förmåga begränsa skada som är förestående.

Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet från översvämning.

Försäkringar

Kontrollera med ditt försäkringsbolag innan du gör allt för stora åtgärder. Om vattennivån stiger i inspektionsbrunnen för dagvatten och börjar trycka in i dräneringen finns det också risk för att vatten går in genom källarväggen. Försök att proppa utloppet i brunnen. Sedan använder man en dränkbar pump med nivåvippa för att inte vattennivån ska stiga upp så högt att vatten blir stående i dräneringen.

Kommunens ansvar

Kommunen ska inte ta över den enskildes ansvar men bland annat genom rådgivning underlätta för dig som fastighetsägare att fullgöra dina skyldigheter. Vid föreliggande risker om översvämning håller vi dig uppdaterad om det lokala läget här på kommunens webbplats och www.facebook.com/torsbykommun.

Om det blir en översvämningssituation kommer sannolikt väldigt många att drabbas. Det innebär att kommunen måste prioritera och då går våra resurser i första hand till områden och byggnader där det bedrivs samhällsviktig verksamhet. Till exempel sjukhus, äldreboenden, el-nätsanläggningar och IT-miljö.

För att räddningstjänsten ska hjälpa den enskilde vid till exempel översvämning krävs det enlig Lagen om skydd mot olyckor att vissa kriterier är uppfyllda:

 • Behov av ett snabbt ingripande
 • Det hotade intressets vikt
 • Kostnaderna för insatsen
 • Omständigheterna i övrigt

Det är främst när stor egendomsskada riskeras eller när det är risk för liv som kriterierna för räddningstjänst uppfylls. När det endast är ett eller några hus som riskerar att få vattenskador är det därför inte säkert att räddningstjänsten rycker ut. 

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: