Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Kerstin Velander
 • Fritidschef
 • Tfn: +4656016690
 • Mobil: +46703136009
 • E-post: kicki.velander@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Folkhälsoarbete

Här kan du läsa om vad som menas med folkhälsa, ett viktigt och ständigt pågående arbete som sker ute i våra kommuner. Där man jobbar för att skapa goda förutsättningar för hälsa på lika villkor för alla invånare

Hälsa är en viktig resurs både för individen, företaget och samhället. När man pratar om en befolknings hälsa används ofta begreppet folkhälsa.

Hälsans bestämningsfaktorer

Det är många olika faktorer som avgör en individs hälsa. Forskning visar att de flesta folksjukdomar och folkhälsoproblem beror på flera olika faktorer och förhållanden som samverkar. Det är sällan en enda faktor som är tillräcklig för att en person ska bli sjuk.

Individuella faktorer

Ålder, kön och gener

Individuella levnadsvanor

Skyddande: till exempel goda matvanor, fysiska aktivitet, meningsfull fritid, återhämtning, närhet till natur och kultur.

Risker: till exempel tobaksbruk, alkoholmissbruk, narkotikabruk, dopning, läkemedelsmissbruk, spelberoende, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet, övervikt och fetma.

Närmiljö

Nära relationer och socialt stöd m.m.

Levnadsvillkor och arbetsförhållanden

Bostad, arbetsmiljö, skola, arbetslöshet, utbildning, livsmedelsproduktion, hälso- och sjukvård, vatten och avlopp m.m.

Socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer

Graden av jämlikhet i samhället, relationer mellan könen, graden av social stabilitet, nationell säkerhet mm

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär insatser för att förebygga sjukdom och främja hälsa. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Enligt den svenska folkhälsopolitiken bör folkhälsoarbetet ha människors behov av integritet och valfrihet som grund. Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna målgrupper för det hälsofrämjande arbetet.

De elva folkhälsomålen

Riksdagen har beslutat att anta elva målområden:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomisk och social trygghet
 3. Trygga och goda uppväxtvillkor
 4. Ökad hälsa i arbetslivet
 5. Sunda och säkra miljöer och produkter
 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Gott skydd mot smittspridning
 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
 9. Ökad fysisk aktivtet
 10. Goda matvanor och säkra livsmedel
 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Folkhälsa är allas ansvar

Alla kan påverka sin egen och sina närståendes hälsa till stor del, men allt går inte att påverka på individnivå. Kommun, landsting, stat, näringsliv, frivilligorganisationer, internationella förbund är viktiga aktörer som påverkar individens möjlighet att leva ett hälsofrämjande liv.

Innehållsansvarig: Kicki Velander
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen