Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • Kommunikationsstrateg
 • Tfn: +4656016004
 • Mobil: +46703896004
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Information vid olyckor och kriser

I samband med större olyckor eller samhällskriser är det viktigt att du känner till hur du snabbt kan få information eller kontakta olika myndigheter.

Torsby kommun försöker informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt.

Beroende på händelsens allvarlighetsgrad kan kommunen öppna en särskild upplysningscentral för att samla och ge information.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA har flera delar: t.ex. meddelande i radio och TV. Sedan en tid tillbaka kan VMA också skickas ut per telefon.

Här kan du läsa mer om viktigt meddelande till allmänheten.

Andra viktiga telefonnummer och webbplatser

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller något annat allvarligt kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här:

 • Ring 112 vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
 • Lokalradion P4 Värmland
 • SVT:s text-TV sidan 100 och 599.
 • På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.
 • Ring 113 13 för att lämna eller få information vid allvarliga olyckor eller krissituationer.
 • Ring 114 14 för alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.
 • Information vid eventuella informationsplatser där du bor.

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: