Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: 0560-162 92
 • Mobil: 070-104 07 66
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all utbildning som kommunen bedriver och verksamhet för barn från ett år till och med gymnasiet.

Ärenden, handlingar, protokoll och sammanträdestider

Politiker i nämnder och arbetsutskott

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Ordförande i nämnden och utskottet heter Peter Jonsson (S) och vice ordförande heter AnnKatrin Uppvall (L).

Nämndsekreterare är Helena Westh.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • kulturskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är skolchef Ulf Blomquist.

Kontaktpolitiker till förskolor och skolor‌

FörskolaForsbacken

Jörgen Nilsson (S)

Jörgen Lundqvist (M)

Skogsbacken

Peter Jonsson (S)

Jörgen Lundqvist (M)

Sörgården

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Jörgen Lundqvist (M)

Junibacken

Ulf Lönnrot (S)

 

Kyrkbacken

Jörgen Nilsson (S)

Jörgen Lundqvist (M)

Snickerboa

Andreas Holmgren (S)

Dag Nyström (C)

Solbacken

Ulf Lönnrot (S)

Dag Nyström (C)

Stjernebacken

AnnKatrin Uppvall (L)

Holmesskolan

AnnKatrin Uppvall (L)

Tommy Persson (M)

Frykenskolan

Peter Jonsson (S)

Lillemor Ronge (M)

Östmarks skola

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Tommy Persson (M)

Oleby skola

Jörgen Nilsson (S)

Tommy Persson (M)

Aspeds skola

Kent Hallesson (V)

Tommy Persson (M)

Kvistbergsskolan

Ulf Lönnrot (S)

Dag Nyström (C)

Stölletskolan

Andreas Holmgren (S)

Tommy Persson (M)
StjerneskolanBygg- och anlägg.

Kent Hallesson (V)

Tommy Persson (M)

Fordons- och transp.

Kent Hallesson (V)

Tommy Persson (M)

Ekonomiprogrammet

AnnKatrin Uppvall (L)

Lillemor Ronge (M)

Handels- och admin.

AnnKatrin Uppvall (L)

Lillemor Ronge (M)

Industriteknisk.

Peter Jonsson (S)

Kent Hallesson (V)

Naturvetenskap

Peter Jonsson (S)

Dag Nyström (C)

Introduktionsprogr.

Niclas Persson (S)

Lillemor Ronge (M)

Specialidrotterna

Andreas Holmgren (S)

Dag Nyström (C)

Gymnasiesärskolan

Peter Jonsson (S)

Ing-Britt Keck Karlsson (C)

Vård- och omsorg

Jörgen Nilsson (S)

Lillemor Ronge (M)

Samhällsprog.

Niclas Persson (S)

Karl-Erik Keck (MP)

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)