Torsby kommun
Torsby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all utbildning som kommunen bedriver och verksamhet för barn från ett år till och med gymnasiet.

Ärenden, handlingar, protokoll och sammanträdestider

Politiker i nämnder och arbetsutskott

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Ordförande i nämnden och utskottet heter Dag Nyström (C) och vice ordförande heter Adam Passin (S)

Nämndsekreterare är Helena Westh.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • kulturskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är tf. skolchef Thomas Stjerndorff.

Kontaktpolitiker till förskolor och skolor‌

FörskolaForsbacken

Björn Nilsson (S)

John Ryberg (SD)

Skogsbacken

Nils-Olov Stålhammar (S)

John Ryberg (SD)

Sörgården

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)
Resat Cosar (V)

Kyrkbacken

Adam Passin (S)

Lillemor Ronge (M)

Snickerboa

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Susanne Sätterlund (SD)

Solbacken

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)

Stjernebacken

Zenitha Bäck (S)

John Ryberg (SD)

Lillhem

Jörgen Nilsson (S)

Lillemor Ronge (M)

Kvisten

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)
Holmesskolan

Zenitha Bäck (S)

John Ryberg (SD)

Frykenskolan

Zenitha Bäcke (S)

Lillemor Ronge (M)

Östmarks skola

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Resat Cosar (V)

Oleby skola

Jörgen Nilsson (S)

Björn Butendeich (C)

Lillemor Ronge (M)

Kvistbergsskolan

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)

Stölletskolan

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Susanne Sätterlund (SD)

Kulturskolan

Adam Passin (S)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)
StjerneskolanBygg- och anlägg.

Adam Passin (S)

Björn Butendeich (C)

Bengt Jonsson (M)

Fordons- och transp.

Adam Passin (S)Bengt Jonsson (M)

Ekonomiprogrammet

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Industriteknisk.

Adam Passin (S)

Bengt Jonsson (M)

Naturvetenskap

Khadija Nassan (S)

Dag Nyström (C)

Bengt Jonsson (M)

Introduktionsprogr.

Zenitha Bäck (S)

Bengt Jonsson (M)

Specialidrotterna

Khadija Nassan (S)

Dag Nyström (C)

Gymnasiesärskolan

Adam Passin (S)

Ing-Britt Keck Karlsson (C)

Vård- och omsorg

Jörgen Nilsson (S)

Zenitha Bäcke (S)

Lillemor Ronge (M)

Samhällsprog.

Björn Nilsson (S)

Bengt Jonsson (M)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: 0560-162 92
 • Mobil: 070-104 07 66
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen