Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Lucas Haraldsson
 • Förvaltningssekreterare
 • Tfn: +4656016292
 • Mobil: +46702389081
 • E-post: lucas.haraldsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all utbildning som kommunen bedriver och verksamhet för barn från ett år till och med gymnasiet.

Ärenden, handlingar och protokoll

Politiker i nämnden och arbetsutskottet

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Nämndsekreterare är Lucas Haraldsson.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • fritidshem
 • kulturskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • vuxenutbildning

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är skolchef Johan Nilsson.

Innehållsansvarig: Lucas Haraldsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: