Torsby kommun
Torsby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all utbildning som kommunen bedriver och verksamhet för barn från ett år till och med gymnasiet.

Ärenden, handlingar, protokoll och sammanträdestider

Politiker i nämnder och arbetsutskott

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Ordförande i nämnden och utskottet heter Peter Jonsson (S) och vice ordförande heter Dag Nyström (C).

Nämndsekreterare är Helena Westh.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • kulturskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är tf. skolchef Thomas Stjerndorff.

Adam Passin (S)

Kontaktpolitiker till förskolor och skolor‌

FörskolaForsbacken

Björn Nilsson (S)

John Ryberg (SD)

Skogsbacken

Peter Jonsson (S)

John Ryberg (SD)

Sörgården

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Junibacken

Anke Butendeich (C)

Susanne Sätterlund (SD)

Kyrkbacken

Adam Passin (S)

Lillemor Ronge (M)

Snickerboa

Birgit Dahlgren (S)

Susanne Sätterlund (SD)

Solbacken

Dag Nyström (C)

Emma-Karin Broman (V)

Stjernebacken

Zenitha Bäck (S)

Susanne Sätterlund (SD)

Tingsbacken

Jörgen Nilsson (S)

Susanne Sätterlund (SD)

Lillhem

Jörgen Nilsson (S)

Lillemor Ronge (M)

Kvisten

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)
Holmesskolan

Zenitha Bäck (S)

John Ryberg (SD)

Frykenskolan

Peter Jonsson (S)

Lillemor Ronge (M)

Östmarks skola

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Oleby skola

Jörgen Nilsson (S)

Björn Butendeich (C)

Aspeds skola

Adam Passin (S)

Björn Butendeich (C)

Susanne Sätterlund (SD)

Kvistbergsskolan

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)

Stölletskolan

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Susanne Sätterlund (SD)StjerneskolanBygg- och anlägg.

Adam Passin (S)

Björn Butendeich (C)

Bengt Jonsson (M)

Fordons- och transp.

Peter Jonsson (S)


Bengt Jonsson (M)

Ekonomiprogrammet

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Industriteknisk.

Peter Jonsson (S)

Bengt Jonsson (M)

Naturvetenskap

Peter Jonsson (S)

Dag Nyström (C)

Bengt Jonsson (M)

Introduktionsprogr.

Zenitha Bäck (S)

Bengt Jonsson (M)

Specialidrotterna

Peter Jonsson (S)

Dag Nyström (C)

Gymnasiesärskolan

Peter Jonsson (S)

Ing-Britt Keck Karlsson (C)

Vård- och omsorg

Jörgen Nilsson (S)

Zenitha Bäcke (S)

Lillemor Ronge (M)

Samhällsprog.

Björn Nilsson (S)

Bengt Jonsson (M)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: 0560-162 92
 • Mobil: 070-104 07 66
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen