Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • Kommunikationsstrateg
 • Tfn: +4656016004
 • Mobil: +46703896004
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Service och kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla kvaliteten i våra olika verksamheterna. Detta görs på olika sätt.

Kommunen lämnar underlag till olika databaser med jämförelsetal och nyckeltal. Kommunen medverkar också i olika typer av kommunundersökningar, både övergripande för hela kommunen och för olika kommunala verksamheter.

Här kan du se de öppna data som finns i databasen Kolada. Där jämförs Torsby kommuns olika verksamheter med motsvarande verksamhet i andra kommuner.

Jämförelser med andra kommuner stimulerar kommunerna till att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Kommuninvånaren kan samtidigt få en bild av vad den skattefinansierade verksamheten åstadkommer och hur resultatet står sig i jämförelse med andra kommuner.

Kommunen gör också egna uppföljningar av verksamheten och arbetar med systematisk klagomålshantering. Dina synpunkter på verksamheten är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete.

Kommunala jämförelsetal

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: