Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Överförmyndarnämndens kansli
 • Telefon: +4656016094
 • E-post: ofn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 4. Överförmyndarnämndens kansli
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck

Person

 • Åsa Hilmersson
 • Överförmyndarchef
 • Tfn: +4656016634
 • Mobil: +46702380879
 • E-post: asa.hilmersson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Torsby kommun har vi en överförmyndarnämnd.

Politiker i nämnden

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande i nämnden heter Jörgen Nilsson (S) och vice ordförande är Inga-Britt Keck-Karlsson (C).

Nämndsekreterare är Åsa Hilmersson.

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är överförmyndarchef Åsa Hilmersson.


Innehållsansvarig: Åsa Hilmersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: