Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johanna Lundkvist
 • kommunsekreterare
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46702461895
 • E-post: johanna.lundkvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Ärenden, handlingar och protokoll

Politiker i styrelsen och arbetsutskottet

Ordföranden i kommunstyrelsen och arbetsutskottet heter Peter Jonsson (S) och vice ordförande heter Anna-Lena Carlsson (C).

Nämndsekreterare är Johanna Lundkvist.

Styrelsens viktigaste uppgifter

 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
 • begära in synpunkter från nämnden, beredningar och anställda i kommunen,
 • arbetsmarknads-, och näringslivsfrågor,
 • fritid och kultur,
 • frågor om bostadsfastigheter, industrilokaler, mark och skog, VA-verksamhet amt gator och vägar.

Under kommunstyrelsen finns ett beredande arbetsutskott. Kommunstyrelsens samhällsutskott upphörde i oktober 2014.

Styrelsens viktiga dokument

Förvaltningen

Kommunstyrelsen har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningen består av elva avdelningar. Kommundirektör Thomas Stjerndorff är förvaltningschef.

Innehållsansvarig: Johanna Lundkvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen