Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johanna Lundkvist
 • kommunsekreterare
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46702461895
 • E-post: johanna.lundkvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Ärenden, handlingar och protokoll

Politiker i styrelsen och arbetsutskottet

Ordföranden i kommunstyrelsen och arbetsutskottet heter Peter Jonsson (S) och vice ordförande heter Anna-Lena Carlsson (C).

Nämndsekreterare är Johanna Lundkvist.

Styrelsens viktigaste uppgifter

 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
 • begära in synpunkter från nämnden, beredningar och anställda i kommunen,
 • arbetsmarknads-, och näringslivsfrågor,
 • fritid och kultur,
 • frågor om bostadsfastigheter, industrilokaler, mark och skog, VA-verksamhet amt gator och vägar.

Under kommunstyrelsen finns ett beredande arbetsutskott. Kommunstyrelsens samhällsutskott upphörde i oktober 2014.

Styrelsens viktiga dokument

Förvaltningen

Kommunstyrelsen har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningen består av elva avdelningar. Kommundirektör Thomas Stjerndorff är förvaltningschef.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen