Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Emilia Karlsson
 • Kommunsekreterare
 • Tfn: +4656016060
 • Mobil: +46768216060
 • E-post: emilia.karlsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar för bygglov och tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Nämnden har också ansvar för räddningstjänsten i kommunen.

Sammanträdestider

Här finner du miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträdesdatum och tider.

Ärenden, handlingar och protokoll

Politikerna i nämnden

Nämnden har nio ledamöter och nio ersättare.

Ordförande heter  Zenitha Bäck (S) och 1:e vice ordförande heter Mikael Löfvenholm (M) samt 2:e vice ordförande Kenneth Persson (SD).

Här finner du namn på och kontaktuppgifter till alla politikerna i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Nämndsekreterare är Emilia Karlsson.

Nämndens uppgifter är bland annat

 • Miljö- och hälsoskyddstillsyn
 • Livsmedelskontroll
 • Bygglov och strandskydd
 • Översiktsplanering
 • Räddningstjänstens verksamhet och dess hel- och deltidspersonal
 • Förebyggande arbete för att förhindra olyckor och bränder
 • Sotningsverksamhet och brandskyddskontroller
 • Hur kommunens arbete ska bedrivas vid en extraordinär händelse

Nämndens viktigaste dokument

 • Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • Nämndens mål och visioner till och med år 2040
 • Delegeringsordning för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  1) personaladministration
  2) upphandling
 • Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Nämndens förvaltningar

Miljö-, bygg och räddningsnämnden har två förvaltningar med anställd personal:

 • Miljö- och byggkontoret, med Malin Jonsson som förvaltningschef.
 • Räddningstjänsten med Conny Sundberg som tillförordnad förvaltningschef.

Innehållsansvarig: Emilia Karlsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: