Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Åsa Holje
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: +4656016060
 • Mobil: +46768216060
 • E-post: asa.holje@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar för bygglov och tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Nämnden har också ansvar för räddningstjänsten i kommunen.

Sammanträdestider

Här finner du miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträdesdatum och tider.

Ärenden, handlingar, protokoll och sammanträdestider

Politikerna i nämnden

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ordförande heter Lars-Håkan Karlsson (S) och vice ordförande heter Anna Nyström (C) .

Här finner du namn på och kontaktuppgifter till alla politikerna i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Nämndsekreterare är Åsa Holje.

Nämndens uppgifter är bland annat

 • Miljö- och hälsoskyddstillsyn
 • Livsmedelskontroll
 • Bygglov och strandskydd
 • Översiktsplanering
 • Räddningstjänstens verksamhet och dess hel- och deltidspersonal
 • Förebyggande arbete för att förhindra olyckor och bränder
 • Sotningsverksamhet och brandskyddskontroller
 • Hur kommunens arbete ska bedrivas vid en extraordinär händelse

Nämndens viktigaste dokument

 • Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • Nämndens mål- och visioner till och med år 2020
 • Delegeringsordning för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  1) personaladminstration
  2) upphandling
 • Handlingsprogram enl lagen om skydd mot olyckor

Nämndens förvaltningar

Miljö-, bygg och räddningsnämnden har två förvaltningar med anställd personal: miljö- och byggkontoret samt räddningstjänsten. Miljö- och byggchef Malin Jonsson är förvaltningschef för miljö- och byggkontoret. 

Innehållsansvarig: Åsa Holje
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen