Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden bildades 2003 och sammanträder endast då en extraordinär händelse föreligger.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som:

 • avviker från det normala,
 • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
 • kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Om dessa förutsättningar finns kan nämndens ordförande besluta att det råder en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan i sådana lägen besluta att ta över hela eller delar av nämndernas verksamhet. Så snart som en extraordinär händelse är över ska nämnden återlämna ansvaret till ordinarie nämnd. Krisledningsnämnden ska alltid återrapportera till kommunfullmäktige.

När det inte är extraordinär händelse är säkerhetssamordnare Kicki Lech administratör för denna nämnd.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: