Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Nämnder och förvaltningar

Torsby kommun har fyra politiska nämnder med varsitt ansvarsområde och varsin förvaltning som utför det politikerna beslutat om. Det handlar om socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö,- bygg- och räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Det finns också en valnämnd och krisledningsnämnd men de har ingen egen förvaltning.

Nämnder

Nämndernas ansvar är att verkställa de beslut och driva den verksamhet som kommunfullmäktige beslutar om, eller sådant som åvilar dem enligt lag, förordning eller andra regler. Nämnderna driver verksamhet inom de ansvarsområden som fullmäktige genom reglemente angivit.

Våra sex nämnder

Förvaltningar

Förvaltningar utreder och genomför besluten åt nämnderna. Varje nämnd har en förvaltning som i sin tur kan vara indelad i olika avdelningar och enheter.

På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och delvis driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. 

Du kan läsa mer om förvaltningarna under respektive nämnds sida.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: