Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Kommunkansliet
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: torsby.kommun@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 1. Kommunkansliet
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hållbarhetsarbete i kommunen i kommunen

Klimatpåverkande utsläpp behöver minska med minst 80 % för att vi ska klara vår och kommande generationers välfärd. Det är världens länder eniga om enligt Parisavtalet.

Lokalt hållbarhetsarbete

Miljökvalitetsmålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala nivån. Kommunerna har det lokala ansvaret att samordna målarbetet och medverka till att målen uppfylls inom en generation. Arbetet fortsätter med att trimma våra arbetssätt, öka deltagandet i verksamheterna och inspirera andra företag, organisationer och privatpersoner att ta hållbara steg.

För att nå en hållbar framtida har Torsby kommun bland annat:

Regionalt hållbarhetsarbete

För att skapa ett klimatneutralt län till 2030 har Länsstyrelsen i Värmland tagit fram en regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen samordnar också uppföljningen av miljömålsarbetet för vårt geografiska område.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens åtgärdsprogram för ett hållbart Värmland.

De nationella miljökvalitetsmålen och Agenda 2030

Sveriges riksdag har antagit miljömålssystemet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Övergripande generationsmålet är en långsiktig hållbar utveckling för oss och kommande generationer. De fyller den ekologiska dimensionen av globala målen enligt Agenda 2030.

Samlad information om arbetet för att nå miljömålen finns på miljömålsportalen och på Naturvårdsverkets webbplats.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: