Torsby kommun
Torsby kommun

Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för all individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg.

Ärenden, handlingar, protokoll och sammanträdestider

Politiker i nämnder och arbetsutskott

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Ordförande i nämnden och utskottet heter Monica Olsson (C) och vice ordförande heter Tommy Olsson (S).

Nämndsekreterare är Birgitta Nilsson.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • Särskilda boenden
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Rehabelitering
 • Bostadsanpassning
 • Daglig verksamhet
 • Korrtidsverksamhet
 • Kontaktpersoner
 • Personlig assistent
 • Individ- och familjeomsorg

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är socialchef Ulla-Lena Larsson. 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: 0560-161 42
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Birgitta Nilsson
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: 0560-161 42
 • Mobil: 070-104 07 67
 • E-post: birgitta.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen