Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Minoritetsspråk

Nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige ska främjas. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Rätten att använda minoritetsspråk

Nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige ska främjas. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2010. Enligt lagen har individer som tillhör nationella minoriteter rätt att i frågor som berör förvaltningsmyndigheter använda sitt minoritetsspråk i kontakter med dem.

Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, och de nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas

Enligt språklagen ska de nationella minoritetsspråken skyddas och främjas. Den som ingår i en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt minoritetsspråk, utveckla det och använda det. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras språkbehov.

Kommuner och landsting ska ge information om nationella minoriteters rättigheter enligt lagen, och de nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Tornedalsfinskan, finskan och samiskan har en särskilt stark ställning

I Sverige finns många kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för samiska eller finska. I dessa kommuner har de som talar finska eller samiska särskilt stora rättigheter, bland annat rätt att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheter.

Även om Torsby kommun inte ingår i något förvaltningsområde ska vi skydda och främja de finskspråkiga medborgarnas möjligheter att utveckla sin kultur. Barns användning av finska och utveckling av en kulturell identitet ska främjas särskilt. Detsamma gäller samisktalande medborgare.

Mer information

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Sametinget ett uppdrag att samordna och följa upp hur myndigheter förverkligar lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: