Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Valnämnden
 • Telefon: +4656016066
 • E-post: valn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Valnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016066
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på kommunal nivå förbereda och genomföra allmänna val till riksdag, kommun och landsting samt val till Europaparlamentet.

Valnämnden är främst aktiv under valåren, kommunens valhandläggare finns däremot alltid tillgängliga på kommunkansliet.

Nio valdistrikt

För varje valdistrikt (i Torsby kommun finns 9 valdistrikt från och med valet 2009) utser valnämnden minst fem personer som ska arbeta som röstmottagare på valdagarna. Bland röstmottagarna är en utsedd att vara ordförande och en att vara ersättare för ordförande.

Valnämnden utser också extra rösträknare som om det behövs ska hjälpa till med att räkna röster i vallokalerna på valdagskvällen. Valnämnden utbildar röstmottagarna och ser till att vallokalerna är tillgängliga för alla. Kansliavdelningens valhandläggare beställer valmaterial och ger information till de röstberättigade.

På valdagen ger nämnden hjälp och råd till röstmottagarna. Efter att valförrättningen är över, tar nämnden emot valhandlingarna från varje valdistrikt och lämnar dem vidare till Länsstyrelsen. Onsdagen i veckan efter valet sammanträder nämnden för den preliminära rösträkningen. Där behandlas röster som valdistrikten underkänt samt förtidsröster som avgetts så sent att de inte hunnit fram till rätt valdistrikt innan valet.

Ärenden, handlingar, protokoll

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: