Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Susanne Axelsson
 • Socialt ansvarig samordn
 • Tfn: +4656016185
 • Mobil: +46733982151
 • E-post: susanne.axelsson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ensamkommande barn och ungdomar

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas du som ensamkommande asylsökande barn.

Migrationsverket, kommunen och även andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta emot dig som ny i Sverige. Det övergripande ansvaret ligger hos Migrationsverket och du som ensamkommande asylsökande barn är registrerad hos Migrationsverket under den tid din ansökan om uppehållstillstånd prövas.

Kommunen ansvarar för att ta hand om dig

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. Du som ensamkommande barn har rätt till utökat skydd av kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen ansvarar för stötta upp för de behov du har och den hjälp du behöver.

Du har rätt till utbildning och sjukvård

Du som söker uppehållstillstånd har rätt till utbildning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad skola (det som tidigare hette särskola) och gymnasium - precis som alla andra barn i kommunen.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Rätten till en god man

Som asylsökande barn och ungdom har du rätt till god man. Alla asylsökande ungdomar tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. God man företräder dig i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Läs mer om dina rättigheter till god man. Om du får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare in istället.

Innehållsansvarig: Susanne Axelsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: