Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Marie Berg
 • Arbetsmarknadschef
 • Tfn: +4656016026
 • Mobil: +46702789135
 • E-post: marie.berg@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ansvarsfördelning kring nyanlända

Torsby kommun samarbetar med en flera myndigheter för att ta hand om dig som kommer som nyanländ. Här kan du läsa övergripande om ansvarsfördelningen.

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till nyanlända inom flyktingmottagandet (personer som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och deras anhöriga). De olika aktörernas generella uppgifter omfattar alla som är folkbokförda (bosatta) i Sverige.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket
 • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättningen
 • Förskola och skola
 • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Vuxenutbildning
 • Samhällsorientering
 • Vid behov kompletterande försörjningsstöd
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Kommunen utser särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Landstingets ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden
 • Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av arbetsförmedlingen

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Anvisar kommuner nyanlända med uppehållstillstånd till kommuner 
 • Beslutar om och betalar ut ersättningar till kommuner och landsting
 • Information för andra aktörer, Migrationsverket

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

 • Fastställer länstal som riktmärke för hur många nyanlända kommunerna i ett län bör ta emot
 • Har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna till nyanlända
 • Ansvarar för att upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlända
 • Beslutar om etableringsersättning
 • Etablering av vissa nyanlända, arbetsförmedlingen

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

 • Tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
 • Ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer.
 • Länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor
 • Försäkringskassans ansvar och uppgifter
  Beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning
 • Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

Läs mer om ansvarsfördelningen mellan kommunen och andra myndigheter på Sveriges kommuner och landsting. 

Innehållsansvarig: Ronny Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: