Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Ronny Larsson
 • Integrationssamordnare
 • Tfn: +4656016373
 • Mobil: +46703646373
 • E-post: ronny.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vilket stöd kan nyanlända få?

När du kommer till ett nytt land är det viktigt att få stöd och hjälp för att komma in i samhället.

Etableringsplan

Vid samtalet diskuterar ni vilken utbildning och vilka livserfarenheter du har idag. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att tillsammans med dig göra upp en etableringsplan för vilka behov du har och vad du behöver stöd med. Om du får en etableringsplan har du också rätt att vid behov få en etableringsresurs via arbetsförmedlingen.

SFI och samhällsorientering

Du kommer att få gå en utbildning som heter SFI-svenska för invandrare. Genom aktiviteten samhällsorientering får du lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Etableringsersättning

Arbetsförmedlingen gör en bedömning av din aktivitetsförmåga, vilken sedan utgör grunden för omfattningen av ditt ekonomiska stöd, en så kallad etableringsersättning. Försäkringskassan betalar ut din etableringsersättning. 

Innehållsansvarig: Ronny Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen