Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Marie Berg
 • Arbetsmarknadschef
 • Tfn: +4656016026
 • Mobil: +46702789135
 • E-post: marie.berg@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tolk

Att ge stöd och hjälpa alla att göra sig både förstådda och få möjligheten att förstå är en mycket viktigt del av vår kommuns service.

Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Använd gärna tolk vid besök hos oss om du behöver. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk.

Tolk kan bokas vid behov

Det är din handläggare på de olika förvaltningarna som beställer tolken. Tala om för din handläggare när du bokar mötet att du behöver tolk.

Tystnadsplikt

En tolk förmedlar det som sägs och tecknas i ett samtal på ett neutralt och opartiskt sätt. Tolken har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att använda sig av tolk.

Innehållsansvarig: Marie Berg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: