Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Marie Berg
 • Arbetsmarknadschef
 • Tfn: +4656016026
 • Mobil: +46702789135
 • E-post: marie.berg@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Flyktingmottagning - hur går det till?

När du kommer till ett nytt land är det olika steg du kommer att gå igenom. Här kan du läsa om det grundläggande inom de olika stegen.  

Steg 1 – Asylsökande, asylboende

En asylsökande är en person som har lämnat sitt land för att söka skydd, men ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle och ska skaffa fram boenden för de asylsökande. Det är sedan den entreprenör som Migrationsverket skriver kontrakt med som ansvarar för den löpande verksamheten på asylboendet.

Kommunen får olika former av ersättningar från Migrationsverket för de åtaganden som kommunen får i samband med att ett asylboende öppnas.

Steg 2 – Uppehållstillstånd eller avslag

Att få ett uppehållstillstånd kan ta lång tid. Om den asylsökande beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till arbetsförmedlingen. Då börjar en process där personen ska placeras i en kommun och ingå i etableringsinsatser. Fram till dess att personen själv ordnar med boende i en kommun eller att arbetsförmedlingen i kontakter med kommuner runt om i landet hittar en möjlighet för personen att bosätta sig, finns personen kvar på asylboendet.

En asylsökande som får avslag på sin asylansökan har möjlighet att överklaga beslutet inom systemet för migrationsdomstolarna. Det är först när ett beslut vunnit laga kraft som det är aktuellt med utvisning.

Steg 3 – Etablering i samhället

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället. Målet är att varje vuxen ska försörja sig genom arbete och att alla nyanlända ska bli delaktiga i det svenska samhället. Tillsammans med flyktingen och kommunen upprättar arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår som en del av flyktingens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Vuxna flyktingar läser SFI i 2-3 terminer och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

Flyktingen har sin försörjning genom den statliga etableringsersättningen som betalas ut av försäkringskassan. Etableringsersättningen ska vara så lik vanlig lön som möjligt och bygger på att man presterar något och är aktiv under åtta timmar per dag, till exempel studerar språk. Det är inte alla flyktingar som har rätt till etableringsersättning - utan gäller bara sådana nyanlända som kommunen får ett särskilt statsbidrag. Etableringen omfattar oftast de två första åren som personen är nyanländ i kommunen.

Innehållsansvarig: Marie Berg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: