Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Ronny Larsson
 • Integrationssamordnare
 • Tfn: +4656016373
 • Mobil: +46703646373
 • E-post: ronny.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunplacering i Torsby

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som får en så kallad kommunplacering i Torsby stöttar vi för att de ska komma in i vårt samhälle. Här kan du läsa om vad som händer när du som flykting kommer till oss.

Torsby kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett antal flyktingar per år. Arbetsförmedlingen ansvar då för att samordna och upprätta en etableringsplan. Det är en plan för hur du till exempel lär dig språket och kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning ansvarar för bosättning och introduktion samt ger råd och stöd till dig som flykting.

Vad händer när du kommer?

Om arbetsmarknadsavdelning har fått en anvisning från Migrationsverket eller arbetsförmedlingen, så tas flyktingen emot av arbetsmarknadsavdelning i Torsby kommun som ordnar det praktiska.

Då händer detta:

 • du tas emot och introduceras i Torsby av kommunens arbetsmarknadsavdelning.
 • du gör ett etableringssamtal på arbetsförmedlingen och du upprättar en etableringsplan
 • du blir inskriven på SFI (Svenska för invandrare) och får börja studera svenska. Efter en kortare tid får du möjlighet till praktik

När du klarat av D-testet i svenska språket får du möjlighet att studera vidare via Komvux. Om du inte vill studera kan du söka arbete eller få en praktikplats genom arbetsförmedlingen.

Du kommer att få etableringsersättning genom arbetsförmedlingen och utbetalningen sker via Försäkringskassan. Innan den ersättningen kommit igång har du rätt att söka försörjningsstöd av kommunen.

De yngsta barnen får plats inom förskolan. Skolbarnen börjar skolan i det område som familjen bor. För de större barnen finns två högstadieskolor och en gymnasieskola.

Torsby kommun har en särskild handlingsplan för att ta emot barn och ungdomar som kommer som flyktingar.

Innehållsansvarig: Ronny Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen