Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Telefon: +4656016026
 • E-post: arbetsmarknad@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 3. Arbetsmarknadsavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby

Person

 • Marie Berg
 • Arbetsmarknadschef
 • Tfn: +4656016026
 • Mobil: +46702789135
 • E-post: marie.berg@torsby.se
 • Besöksadress: Hantverkaregatan 1, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunplacering i Torsby

De personer som enligt bosättningslagen kan erbjudas hjälp att ordna en bostad är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716). När man fått uppehållstillstånd och får en så kallad kommunplacering i Torsby stöttar vi för att de ska komma in i vårt samhälle. Här kan du läsa om vad som händer när du som flykting kommer till oss.

Torsby kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett antal anvisningar per år. Arbetsförmedlingen ansvar då för att samordna och upprätta en etableringsplan. Det är en plan för hur du till exempel lär dig språket och kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning ansvarar för bosättning och introduktion samt ger råd och stöd.

Vad händer när du kommer?

Om arbetsmarknadsavdelningen har fått en anvisning från Migrationsverket eller arbetsförmedlingen, så tas personen emot av arbetsmarknadsavdelningen i Torsby kommun som ordnar det praktiska.

Då händer detta:

 • du tas emot och introduceras i Torsby av kommunens arbetsmarknadsavdelning
 • du gör ett etableringssamtal på arbetsförmedlingen och du upprättar en etableringsplan
 • du blir inskriven på SFI (Svenska för invandrare) och får börja studera svenska. Efter en kortare tid får du möjlighet till praktik

Yngre barn får plats inom förskolan. Skolbarn börjar skolan i det område som familjen bor.

Torsby kommun har en särskild handlingsplan för att ta emot barn och ungdomar som kommer som flyktingar.

Innehållsansvarig: Marie Berg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: