Torsby kommun
Torsby kommun

Alkohol-, narkotika, dopning-, tobaks- och brottsförebyggande

På denna sida finner du information som rör kommunens och polisens arbete inom områdena alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks- och brottsförebyggande arbete.

Stoppa langningen

Det är inte tillåtet att ge eller köpa ut eller sälja alkohol till personer under 20 år.

Till dig som förälder

Det finns kanske lika många sätt att hantera frågan om alkohol som det finns föräldrar. Här har vi samlat några tips till dig som förälder.

Tobaksfri Duo

I Tobaksfri Duo erbjuds alla barn/ungdomar i årskurs 6 - 9 att skriva ett "kontrakt" med en vuxen där de lovar att avhålla sig från tobak. Lokala företag erbjuder de som skrivit kontrakt olika rabatter och ungdomarna får också delta i utlottningar.

Prodis

Prodis betyder prevention av doping i Sverige. I Torsby kommun är ett av målen att kunskapen om dopning ska bli så bra att ingen ungdom ens tänker tanken att börja använda dopningsmedel eller kosttillskott med tvivelaktigt innehåll. För att detta arbete ska bli lyckosamt krävs att vi alla hjälps åt, skolan, föräldrar, föreningar med flera. Föreningen roll är kanske extra viktig eftersom ungdomar där träffas av egen fri vilja och att föreningsledaren ofta blir en stark förebild.

Prodis ingår som en prioriterad del av det brotts- och ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Prodisgruppen har uppdraget att varje år ta fram konkreta handlingsplaner på vad som ska göras, när det ska göras och vem som har ansvaret. Det konkreta arbetet med Prodis finns redovisat i genomförandeplan och verksamhetsrapport från Lokala Förebyggande Rådet (LFR).

Arbetsgruppen Prodis

 • Anneli Jakobsson, elevhälsan, Stjerneskolan
 • Maria Andersson, socialsekreterare
 • Anders Knoph, idrott och hälsa, Stjerneskolan
 • Johnny Andersson, idrott och hälsa, Frykenskolan
 • Tobias Strömberg, polisen
 • Peter Lindgren Värmlands Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna
 • Jörgen Johansson, ANDT samordnare

Lokala Förebyggande Rådet (LFR)

Torsby kommun och den lokala polisen har tillsammans bildat ett samarbetsorgan som heter Lokala Förebyggande Rådet (LFR). Där arbetar vi tillsammans med frågor som rör alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks- och brottsförebyggande arbete. Här kan du läsa mera om LFR.

ANDT-policy för skolorna i Torsby kommun

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en policy för att förebygga droger som gäller alla skolor i kommunen för ANDT (Alkohol- Narkotika - Doping och Tobak).PDF

Medborgarlöften

Torsby kommun och den lokala polisen har gemensamt formulerat så kallade medborgarlöften. Löftena kom utifrån förslag som medborgarna lämnat in kring vad de ansåg att kommun och polis bör arbeta med inom sitt alkohol-, narkotika-, doping-, tobaks- och brottsförebyggande arbete.

 • Polisen och Torsby kommun ska gemensamt arbeta för att förebygga droganvändningen bland unga och fånga upp unga i riskzonen för droganvändning så tidigt som möjligt.
 • Höga hastigheter kring skolor och daghem dagtid och även helgkvällar och natt är ett problem. En konsekvens av trafiken är också störande ljud från rusande fordon och hög musik.

Konkreta åtgärder finns redovisade i LFR:s årliga genomförandeplaner, samt verksamhetsrapporter.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: 0560-166 90
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Jörgen Johansson
 • fritidsgårdsföreståndare
 • Tfn: 0560-166 96
 • Mobil: 070-316 60 77
 • E-post: jorgen.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen