Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Kerstin Velander
 • Fritidschef
 • Tfn: +4656016690
 • Mobil: +46703136009
 • E-post: kicki.velander@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tobak

Tobaksvaror får enligt tobakslagen inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till någon under 18 år.

Denna åldersgräns gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller med mera. Säljer du tobaksvaror måste detta anmälas till kommunen och du är skyldig att ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagen efterlevs. En tillsynsavgift tas ut av dem som bedriver servering av eller detaljhandel med tobak.

Tobak är inkörsport till tyngre droger

Vi vet idag att tobak väldigt ofta är inkörsporten till tyngre droger. Även tobak och alkohol triggar varandras belöningssystem. Till exempel är över 90 % av alla alkoholister vanerökare. Cannabis är idag en vanlig drog bland ungdomar och hur många börjar röka cannabis utan att innan dess använt tobak?

Därför: Kan vi förebygga tobaksanvändandet så förebygger vi också väldigt mycket annat. Dessutom är tobak idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och en förtida död i vårt land

Med tanke på denna vetskap är det viktigt att vi tillsammans arbetar tobaks- förebyggande, i skolan, i föreningen och inte minst bland föräldrar och andra vuxna. Även om du själv använder tobak så är ditt budskap till barn och ungdomar viktigare än du tror.

"Barn gör inte bara som du gör, de gör även som du säger"

Denna bevisade sanning är viktig att ha med sig som förälder/vårdnadshavare eller annan vuxen. Barn och ungdomar vill att vuxna är tydliga med regler och budskap, även om man själv som sagt inte alltid är den bästa förebilden.

Grunden i ett tobaksförebyggande arbete utgörs av fyra hörnstenar: lagstiftning och tillsyn, förebyggande insatser, normförändring och tobaksavvänjning.

Tobaksbruket har minskat

Antalet rökare hos befolkningen har stadigt minskat sedan 1970- talet och halverats från 2000- talet. Ungdomarna rökning har också följt samma mönster även om det de senaste åren verkar ha stagnerat.
Torsby kommun har antagit en policy om tobaksfri skoltid och under 2019- 20 utbildat skolornas personal , bland annat om den "nya" tobakslagen.

Att skolorna har en tydlig policy kring tobak är mycket viktigt och undersökningar visar att om du inte börjar röka före 18 års ålder så börjar du förmodligen inte alls.

Bra info om tobak finns på dessa sidor:

http://www.nonsmoking.se

http://tobaccoorhealthsweden.org

http://www.tobaksfakta.org/

https://www.1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/

Innehållsansvarig: Kerstin Velander
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen