Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Jörgen Johansson
 • ANDT- och brottsförebyggande samordnare
 • Tfn: +4656016696
 • Mobil: +46703166077
 • E-post: jorgen.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tobak

Tobaksvaror får enligt tobakslagen inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till någon under 18 år.

Denna åldersgräns gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller med mera. Säljer du tobaksvaror måste detta anmälas till kommunen och du är skyldig att ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagen efterlevs. En tillsynsavgift tas ut av dem som bedriver servering av eller detaljhandel med tobak.

Tobak är inkörsport till tyngre droger

Vi vet idag att tobak väldigt ofta är inkörsporten till tyngre droger. Även tobak och alkohol triggar varandras belöningssystem. Till exempel är över 90 % av alla alkoholister vanerökare. Cannabis är idag en vanlig drog bland ungdomar och hur många börjar röka cannabis utan att innan dess använt tobak?

Därför: Kan vi förebygga tobaksanvändandet så förebygger vi också väldigt mycket annat. Dessutom är tobak idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och en förtida död i vårt land

Med tanke på denna vetskap är det viktigt att vi tillsammans arbetar tobaks- förebyggande, i skolan, i föreningen och inte minst bland föräldrar och andra vuxna. Även om du själv använder tobak så är ditt budskap till barn och ungdomar viktigare än du tror.

"Barn gör inte bara som du gör, de gör även som du säger"

Denna bevisade sanning är viktig att ha med sig som förälder/vårdnadshavare eller annan vuxen. Barn och ungdomar vill att vuxna är tydliga med regler och budskap, även om man själv som sagt inte alltid är den bästa förebilden.

Grunden i ett tobaksförebyggande arbete utgörs av fyra hörnstenar: lagstiftning och tillsyn, förebyggande insatser, normförändring och tobaksavvänjning.

Tobaksfria veckan - alltid vecka 47

Varje år under vecka 47 infaller Tobaksfria veckan. Sveriges kommuner har betydande uppgifter i det tobaksförebyggande arbetet som bland annat innefattar rökfria miljöer. Stort fokus ligger på minskad cigarettrökning, men även snus och annat brukande av tobak innefattas.

Att ha en rökfri skoltid är viktigt, undersökningar visar att om du inte börjar röka före 18 års ålder så börjar du förmodligen inte alls. Torsby kommun har antagit en policy om tobaksfri skoltid och under vecka 47 läggs ett extra fokus, bland annat genom affischering. Målet på sikt i samhället är ett rökfritt Sverige 2025.

Bra info finns exempelvis på dessa sidor:

http://www.tandvardmottobak.org/material-foldrar/

http://www.doctorsagainsttobacco.org/bestall-affisch-till-tobaksfria-veckan-vecka-47/

http://www.nonsmoking.se

http://tobaccoorhealthsweden.org

http://www.tobaksfakta.org/

https://www.1177.se/Varmland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen