Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Misstanke om barn som far illa

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ - du är skyldig att göra en anmälan.

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar ska anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Anmäl hellre en gång för mycket

Om du är osäker på om du ska göra en anmälan kan du ringa och rådfråga socialtjänsten anonymt. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite.

Rätt att vara anonym

När du ringer till socialtjänsten och gör en anmälan om att ett barn eller en ungdom misstänks fara illa har du rätt att vara anonym och uppger då inte ditt namn.

Socialtjänsten har skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd.

För att rådgöra inför en anmälan eller för att göra en anmälan kontaktar du socialkontoret via växeln tfn 0560-160 00.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: