Torsby kommun
Torsby kommun

Lokala Förebyggande Rådet

I Lokala Förebyggande Rådet (LFR) ingår personal från socialtjänst, skola, fritid och polis. Rådet arbetar ANDT- och brottsförebyggande främst med inriktning mot barn och unga. (ANDT=Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).

Vi arbetar för att bevara tryggheten och utveckla det brottsförebyggande arbetet. Vi utgår från lokala lägesbilder, kunskap, erfarenhet, undersökningar och forskning och vi lyssnar på dig som medborgare. En En bra samverkan mellan kommun, polis och civilsamhället ska öka tryggheten för dig som medborgare!

Vi ingår i Lokala Förebyggande Rådet

LFR träffas i möten cirka fyra gånger per år och för dialog kring samhällssituationen. Vi utvärderar och följer upp genomförda verksamheter och tittar på eventuellt nya förslag.

Detta tillsammans med nationella och regionala undersökningar, forskning och gruppens egna erfarenheter gör att vi får en lägesbild. Uppgifterna sammanställs sedan och blir till konkreta genomförandeplaner för nästa period.

Övergripande styrdokument för vår verksamhet är kommunens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolicyPDF samt aktuell samverkansöverenskommelse och medborgarlöften.

Ansvariga för sammankallande till möten och redovisning till kommunstyrelsen, till chefsgrupper och till berörda förvaltningar är kommunpolisen och ANDT/BF-samordnaren.

Det här jobbar vi med

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.



Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Jörgen Johansson
 • ANDT- och brottsförebyggande samordnare
 • Tfn: +4656016696
 • Mobil: +46703166077
 • E-post: jorgen.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen