Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Jörgen Johansson
 • fritidsgårdsföreståndare
 • Tfn: 0560-166 96
 • Mobil: 070-316 60 77
 • E-post: jorgen.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lokala Förebyggande Rådet

I Lokala Förebyggande Rådet (LFR) ingår främst personal från socialtjänst, skola, fritid och polis. Rådet arbetar ANDT- och brottsförebyggande främst med inriktning mot barn och unga. (ANDT=Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).

Sammanträdestider

Det finns inga sammanträdestider att visa

Rådet utgår från lokal kunskap, erfarenhet, undersökningar och forskning och vi lyssnar på dig som medborgare och formulerar medborgarlöften. En bra samverkan mellan kommun och polis ska öka tryggheten för dig som medborgare!

Vi ingår i Lokala Förebyggande Rådet

 • caroline-a.eriksson@polisen.se, 070-609 18 83, kommunpolis
 • jorgen.johansson@torsby.se, 070-316 60 77, ANDT-samordnare
 • johan.westh@torsby.se, 070-224 64 75, säkerhetssamordnare
 • mona.rahm@torsby.se, 0560-161 68, IFO-chef
 • maria.andersson@torsby.se, 0560- 16264, socialsekreterare
 • gunilla.henriksson@torsby.se, 0560-163 08, kurator Stjerneskolan
 • roland.norden@torsby.se, 0560-162 62, kurator Frykenskolan
 • maria.jakobsson@torsby.se, 0564-47703, kurator Kvistbergsskolan
 • emma.uppvall@torsby.se, 0560-162 23, kurator Holmesskolan
 • ylva.olsson@torsby.se, 073-271 22 78, fritidsgårdarna Klarälvdalen
 • elin.pedersen@torsby.se, 070-226 66 90, fritidsgård/ungdomsråd

LFR träffas i möten cirka fyra gånger per år och för dialog kring samhällssituationen. Vi utvärderar och följer upp genomförda verksamheter och tittar på eventuellt nya förslag från medborgarna.

Detta inbakat med nationella, regionala och lokala undersökningar, forskning och gruppens egna erfarenheter gör att vi får en lägesbild. Uppgifterna sammanställs sedan och blir till konkreta genomförandeplaner för nästa period.

Övergripande styrdokument för vår verksamhet är kommunens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolicyPDF som antogs av kommunfullmäktige 2014 och där våra sex mål överensstämmer med de nationella målen.

Ansvariga för sammankallande till möten och redovisning till kommunstyrelsen, till chefsgrupper och till berörda förvaltningar är kommunpolisen, säkerhetssamordnaren och ANDT-samordnaren Jörgen Johansson.

Det här jobbade vi med 2017

Rapport från ANDT- och brottsförebyggande arbetet 2017PDF


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)