Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Kerstin Velander
 • Fritidschef
 • Tfn: +4656016690
 • Mobil: +46703136009
 • E-post: kicki.velander@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Brottsförebyggande arbete

Vi ska alla samarbeta för att vår kommun ska fortsätta vara en trygg plats att växa upp och leva i.
Det finns många aktörer i samhället, både offentliga och privata som kan bidra till att förebygga brott och bevara tryggheten. Kommunen, polisen, Region Värmland, näringslivet, civilsamhället med flera. Alla är viktiga!

Skolan genom sitt värdegrundsuppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskiliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Socialtjänsten med särskilt ansvar för att barn och unga inte far illa och att enskilda får den stöd och hjälp de behöver.

Region Värmland genom sitt ansvar för hälso- och sjukvård

Polisen med uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten

Kommunen ska också möjliggöra att barn och unga har ett rikt utbud av fritidssysselsättningar

Näringslivet drabbas av brottslighet men kan också bidra i det förebyggande arbetet

Civila samhällets aktörer har bland annat stor betydelse för att stärka sociala förmågor och motverka utanförskap och därmed också förebygga brott


Innehållsansvarig: Kerstin Velander
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen