Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Marianne Adolfsson
 • Drog o Brottsförebyggare
 • Tfn:
 • Mobil: +46701811311
 • E-post: marianne.adolfsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Medborgarlöften i Torsby kommun

Torsby kommun och Polismyndigheten har skrivit under medborgarlöften som är en del i det gemensamma arbetet med att skapa trygghet och det brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöften

Medborgarlöften visar vilka aktiviteter som ska prioriteras under den tidsperiod de gäller. De senaste medborgarlöftena skrevs på 2019 och gäller till och med 2024.

Polisen och Torsby kommun kommer gemensamt fortsätta arbeta för att motverka droganvändningen bland unga samt jobba aktivt med trafikmiljön i centrum.

Det här är del av de aktiviteter som finns med i medborgarlöftet:

 • Information om ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) på föräldramöten, i media och andra informationskanaler.
 • Erbjuda ANDTS-främjande och förebyggande ungdomsarrangemang så som Vargnatta och 9:ans skolavslutning.
 • Kontinuerliga SSPF-möten (Socialen/skolan/polisen) utifrån verktygen samtycke och orossamtal.
 • Aktivt arbete gällande ungdomar och droger och vidare insatser vid behov.
 • Kommunen ska akrivt arbeta kring skyddsfaktorerna föräldrastöd, meningsfull fritid och skoltrivsel.
 • Ett aktivt arbete med motorburen trafik som stör allmänheten i centrum.
 • Nära samarbete mellan polisen och tekniska avdelningen gällande trafikmiljön i Torsby kommun.

Situationen idag

Torsby kommun är en lugn och trygg plats och det finns i nuläget inga stora uttalade problem. Genom att upprätta kortsiktiga lägesbilder skapar vi en gemensam bild över vilka områden vi ser möjligheter och utmaningar. I arbetet deltar flera olika aktörer såsom Torsby Borstäder och Polismyndigheten.

Bilden vi har av utmaningarna är att de håller sig inom några få områden; droganvändning, skadegörelse, klotter och högt spelande fordon.

När nya medborgarlöften tas fram under 2024 kan de fokuseras mot de områden vi ser utmaningar i.

Innehållsansvarig: Marianne Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: