Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Medborgarlöften i Torsby kommun

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften 2019

Tisdagen den 16 april 2019 skrev polisen och Torsby kommun på nya medborgarlöften. Det här ska man arbeta med de närmaste åren.

Situationen idag

Torsby kommun är en relativt lugn och trygg plats och det finns i nuläget inga stora uttalade problem. För att framöver få fram en så bra lägesbild som möjligt av kommunen, så håller ett arbete på att utvecklas för att ta fram detta. Tanken är att kontinuerligt samla in olika uppgifter från olika verksamheter för att sedan kunna utvärdera och prioritera vilka områden som det brottsförebyggande arbetet ska fokuseras på, dvs medborgarlöftet.

Torsby kommun och Lokalpolisområde Torsby har fokuserat på att motverka droganvändningen bland unga samt trafikmiljön i centrum och i nuläget finns inga andra fokusområden.

Olika undersökningar har visat på att själva inställningen till droger bland unga börjar bli lite mer liberal än tidigare. Det är därför oerhört viktigt att vara aktiv och fånga upp olika signaler samt förebygga så att ungdomar inte hamnar i ett missbruk. Genom att kommunen tillsammans med polisen jobbar aktivt och på bred front mot detta och har fokus på ANDT*- och brottsförebyggande arbetet, så hoppas vi på att minska andelen unga att hamna i ett missbruk.

När det gäller trafikmiljön så hör man både från allmänheten och medarbetarna inom polisen och kommunen att det framförallt är den störande trafiken i centrum som man upplever som problem. Det är då främst kvällar- och nattetid på helger.

Medborgarlöfte 2019

Polisen och Torsby kommun kommer därför gemensamt fortsätta att arbeta för att motverka droganvändningen bland unga samt jobba aktivt med trafikmiljön i centrum.

Följande aktiviteter ska göras för att minska droganvändningen:

 • Information om ANDT på föräldramöten, i media och andra informationskanaler: Ansvariga polisen och kommunen
 • Erbjuda ANDT-främjande och förebyggande ungdomsarrangemang så som Vargnatta och 9:ans skolavslutning: Ansvarig kommunen.
 • Kontinuerliga SSP-möten (Socialen/skolan/polisen): Ansvariga polisen och kommunen
 • Aktivt arbete gällande ungdomar och droger och utifrån det insatser vid behov: Ansvarig polisen
 • Aktivt involvera familjecentralen som en part i det förebyggande arbetet gällande barn och unga: Ansvarig kommunen

Planerade aktiviteter gällande trafikmiljön:

 • Trafikontroller både riktade och spontana mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger: Ansvarig polisen
 • Nära samarbete mellan polisen och tekniska avdelningen gällande trafikmiljön i Torsby kommun: Ansvariga polisen och kommunen
 • Se över vilka åtgärder som kan göras och vidta åtgärder för att få en bättre trafikmiljö i centrum: Ansvarig kommunen

Tidsram

Medborgarlöftet och dess aktiviteter pågår under två (2) år framåt från det att de tecknas.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat följs årligen upp genom en redovisning av antalet genomförda aktiviteter som presenteras i genomförandeplanen gällande ANDT- och brottsförebyggande arbete. En sammanställning i form av en verksamhetsrapport kommer även skrivas och dessa dokument kommer sedan ligga ute på Torsby kommuns hemsida så allmänheten kan ta del av dessa.

(Det är denna text här ovan som är det dokumentet.)

Underskrivet den 16 april 2019 av kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen och lokalpolisområdeschef Urban Bengtsson

ANDT = en förkortning av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen