Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Trottoarpratarpolicy

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill ställa ut en skylt (trottoarpratare) utanför din butik, restaurang eller salong. Torsby kommun har tillsammans med handlarna i centrum och kommunens tillgänglighetsråd tagit fram dessa gemensamma riktlinjer.

Riktlinjerna vägleder

Torg, parker, gång- och cykelbanor och trottoarer är exempel på ytor som är till för alla. Det är kommunen som ansvarar här. På dessa platser ska det vara framkomligt, tryggt och rent. På offentlig plats ska alla trivas och alla ska kunna använda platsen, den ska vara tillgänglig och användbar för alla. Tänk på att ju mer tillgängligt det är på trottoarer och vid entréer ju fler kunder kan besöka er verksamhet.

Alla ska kunna använda våra gemensamma ytor

För att en plats ska vara tillgänglig och användbar för alla måste den vara anpassad och fri från hinder. I "Policy för trottoarpratare, varuexponering m.m. för Torsby kommun" finns beskrivet  hur du bör göra. Var du ställer skylten för att den inte ska stå i vägen. Hur ramper bör se ut eller var du bäst placerar varor som du vill exponera (visa).

Här är några viktiga mått

 • max 80 cm från husvägg får användas
 • max 160 cm höga skyltar
 • minst 2 m  fritt för att passera

...är några av de mått som behöver uppfyllas för att ge tillräcklig friyta för god användbarhet.

Annat som också gäller

 • Varuexponering och trottoarpratare får endast placeras ut i direkt
  anslutning till affärslokalen/verksamhetslokalen och då invid vägg.
 • Endast vara utplacerade på dagtid då man har öppet

...säkerhet, trygghet och service

Utformningen av skyltar, varuställ och dekorationer som blomurnor och ljuslyktor är också viktigt att tänka på. Så att ingen skadar sig. Skyltar bör ha en stadig fot (rund metallfot) så att de inte tippar eller fäller ihop sig om någon råkar stöta till dem. Varuställ får inte ha utstickande detaljer i ögonhöjd. Varubord bör vara stadiga utan utstickande hörn och gärna vara försedda med en sarg/sockel.

... och tänk på brand- och olycksrisken. Marschaller direkt placerade på mark är inte tillåtna.

Lämna fritt utrymme så att ambulans och brandkår tar sig fram. Annan servicepersonal som  behöver ta sig fram är de som sköter snöröjning, sopning av trottoarer och tömning av  papperskorgar.

Policy för trottoarpratare, varuexponering m.m. i Torsby kommun

Torsby kommunfullmäktige antog policyn 22 april 2014. Här kan du läsa "Policy för trottoarpratare och varuexponering m.m. i Torsby kommun" Pdf, 93.1 kB. i sin helhet.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: